Еритроцити – норма и значение за здравето на човека

Червените кръвни клетки се наричат еритроцити. Броят им не винаги е постоянен. Ето от какво зависи той:

 • от надморската височина – при пребиваване на по-голяма височина се увеличават
 • стойността им е висока у новородените
 • при мъжете стойностите са малко по-високи
 • друг фактор, отразяващ се върху броя на еритроцитите в организма, е възрастта.

Ако при изследване в клинична лаборатория ДЕЛПЕМ – Хасково, бъде установено отклонение, то може да е предизвикано от заболяване.

 

еритроцити норма

 

Нормални стойности на еритроцитите

Нормални са следните стойности на еритроцитите, установени чрез лабораторни изследвания на кръв:

 • за мъже – 4,6 – 6,1 х 1012/l
 • за жени – 4,2 – 5,4 х 1012/l

 

Отклоненията от нормалните стойности са признак за заболявания

Ако изследване в лаборатория ДЕЛПЕМ, покаже отклонения от посочените нормални граници на броя на еритроцитите, то може да се дължи на някое от следните състояния или заболявания:

 • при повишени стойности – дехидратация, сърдечно заболяване, белодробно заболяване
 • при понижени стойности – анемия

 

 

Анемия – от какво може да е предизвикана

Както вече посочихме, анемията се изразява в установяването на по-нисък от нормалния брой еритроцити при изследвания на кръвта. Една от причините е, че тъканите не получават достатъчно кислород от кръвта, а друга причина може да бъде недостатъчният брой на произвежданите еритроцити. Този недостиг на еритроцити на свой ред може да се дължи на различни причини – недостиг на витамин В12, на фолиева киселина, на желязо и др. Затова е необходимо извършване на допълнителни прегледи и клинико-лабораторни изследвания.

 

Скорост на утаяване на еритроцитите (СУЕ)

Скоростта, с която се утаяват  червените кръвни клетки, се проследява в течение на час, с използване на мерителна тръбичка. Тя е малко по-висока при жените. Нормалната СУЕ е както следва:

 • при мъже на възраст до 50 години – от 0 до 15 мм в час
 • при жени на възраст до 50 години – от 0 до 20 мм в час
 • при деца – от 0 до 10 мм в час.

Ускорената СУЕ е показание за заболяване, тъй като ускоряването се извършва под влиянието на имунната система – при наличие на здравословен проблем тя отделя специални протеини, които предизвикват по-бързото утаяване. Ускоряването може да е резултат от възпаление, автоимунна реакция, злокачествено заболяване. При по-висока стойност на СУЕ също се налагат допълнителни прегледи и изследвания.

 

Какво означава установяването на еритроцити в урината

Обикновено в урината може да има много малък брой еритроцити – до 2-3 на зрително поле. Установяването на по-голям брой при изследване на урина в медико-диагностична лаборатория е признак за кървене от бъбреците или пикочните пътища; това се нарича хематурия. Възможна причина са песъчинки или камъни в тях.

При изследването на формата на еритроцитите и по цвета на самата урина може да се разпознае къде има кървене. При розова урина и недеформирани еритроцити кървенето е в пикочните пътища. Ако урината е ръждива и тъмна, а еритроцитите са деформирани, кървенето е в бъбреците.

Но освен от бъбреците и пикочните пътища кървенето може да е и от пикочния мехур или от простатата при мъжете. Затова след такива кръвни изследвания е наложителна консултация с лекар специалист.

 

 

 

 

Share Button