„Медико-диагностична лаборатория ДЕЛПЕМ“ЕООД

Регистрирано здравно заведение през 2003 г. в град Хасково с  предмет  на  дейност : клинико-лабораторни изследвани

Лабораторията разполага с високо квалифицирани специалисти с над 20 годишен опит в тази област.

Оборудвана е с най-съвременната апартура за диагностика.

Провежда системен контрол на качеството, гарантиращ точност и възпроизводимост на клинико-лабораторните резултати.

Има сключен договор с НЗОК.

Осигурява посещение по домовете за трудно подвижни пациенти.