Връзка между заболявания на щитовидната жлеза и черния дроб

Много често функционирането на един орган в тялото зависи от функционирането на други органи. Заболяванията на щитовидната жлеза са много чести, особено сред жените. Мнозина болни си правят редовно хормонални изследвания – на хормоните Т3 и Т4, както и на TSH.

Това, което може би ще изненада много от страдащите от години от заболявания на щитовидната жлеза, е влиянието върху правилното й функциониране от страна на черния дроб. Не само този орган, но и бъбреците и лимфната система имат важна роля за правилната функция на щитовидната жлеза.

Тук ще разгледаме връзката главно между черния дроб и щитовидната жлеза и ще посочим какви изследвания трябва да се правят за следене за проблеми.

 

връзка между щитовидната жлеза и черния дроб

 

Трансформиране на Т4 в Т3 в черния дроб и в бъбреците

Черният дроб  е органът, в който по-голямата част от хормона Т4 (тироксин) – около 80%, се превръша в Т3 (трийодтиронин). Останалите 20% се трансформират в бъбреците. А бъбреците на свой ред зависят от лимфната система. Ако в тялото се натрупат токсини, това причинява подуване на лимфните възли. Натрупването пречи на правилното функциониране на бъбреците.

Черният дроб също се затормозява при натрупване на токсини в тялото. И на свой ред както той, така и бъбреците, затормозяват работата на щитовидната жлеза.

 

 

Трансформиране на Т4 в Т3 в черния дроб

 

За следене на здравето на черния дроб са необходими изследвания

Изследванията, които помагат за проследяване на функционирането на черния дроб, се назначават от гастроентеролог. Можете да попитате и в Медицинска лаборатория ДЕЛПЕМ – Хасково, за пакета чернодробни изследвания. Тези изследвания включват:

  • Аланинаминотрансфераза (АЛАТ) – това е ензим, концентрацията на който показва дали в черния дроб има натрупване на токсини. Това изследване е специфично за чернодробната функция. Дори при малко ниво на токсини и увреждане нивото на АЛАТ се повишава.
  • Аспартатаминотрансфераза (АСАТ) – този ензим не е толкова специфичен показател за определяне на функцията на черния дроб, но също е важен за общата диагностика.
  • Гамаглутамилтрансептидаза/гамаглутамилтрансфераза (ГГТ) – това също е ензим, който е наличен в черния дроб, бъбреците и панкреаса. Нивото му зависи главно от функционирането на черния дроб и на жлъчката. При възпаления на тези органи нивото на ГГТ се повишава.
  • Фибриноген – това е белтък, изследването на който се извършва за определяне дали има остра фаза на възпаление в прганизма. Ако е налице чернодробно заболяване, нивото на фибриногена се понижава. Високото му ниво означава, че има висок риск от развитие на сърдечно-съдови заболявания.
  • Билирубин – това е основният пигмент в жлъчния сок. Образува се предимно при разрушаването на стари еритроцити в черния дроб. Ако нивото му е високо, кожата, лигавиците и склерите пожълтяват. Това е основна индикация за чернодробни и жлъчни заболявания.
  • Алкална фосфатаза – ензим, нивото на който се повишава при проблеми в жлъчните пътища.
  • Холинестераза – това е ензим, синтезиращ се в черния дроб. Нивото му показва състоянието на черния дроб. Ако нивото е ниско, това е индикация за напреднал етап на чернодробно заболяване.
  • Лактатдехидрогеназа (ЛДХ) това изследване е един от маркерите за увреждане на тъкани, но не е специфично и освен него трябва да се извършат и други клинико лабораторни изследвания.

 

Разшрен пакет от изследвания на чернодробната функция

Освен изброените по-горе изследвания, в разширения пакет за изследване на чернодробнатафункция се включват:

Изследванията най-вече на черния дроб са важни при хора със заболявания на щитовидната жлеза, като например много разпространеното Хашимото. При това автоимунно заболяване организмът отделя антитела срещу жлезата, но може да има и образуване на антитела срещу черния дроб.

Обърнете се към лекаря си за изпращане при специалист гастроентеролог, за да ви назначи необходимите изследвания и да се предприеме навременно лечение.

 

Share Button