В кои случаи се препоръчва да направите изследване за туморни маркери

Какво представляват туморните маркери

Туморните маркери, наричани също и онкомаркери, или серумни туморни маркери, включват вещества, с помощта на които при клинико лабораторни изследвания може да се установи наличието на тумор в тялото. Различните видове рак предизвикват образуването на различни вещества, които са туморните маркери за тях. Понякога и клетките на тялото произвеждат такива вещества в отговор на образуването и растежа на тумора. Някои туморни маркери са специфични само за едни вид тумор, а други – за повече от един вид.

 

 

Достатъчно ли е изследването на туморни маркери

Ако в тялото има тумор, съответният туморен маркер показва по-висока от нормалната стойност. Но и при неракови заболявания може да се установят повишени стойности на тези маркери. Освен това при някои тумори стойностите на туморните маркери са нормални, така че с това изследване в клинична лаборатория не може да се установи наличие на тумор. Затова за правилна диагностика освен туморни маркери се провеждат и други изследвания.

Пример за туморен маркер, стойността на който се повишава и при нетуморни заболявания, е SCC. Това е сквамоцелуларен карциномен антиген. Освен при тумори на маточната шийка, на белия дроб, на храносмилателната система и други органи, той повишава стойността си и при неонкологични заболявания: белодробни, бъбречни, чернодробни, кожни.

При рецидив на туморно заболяване веднага се наблюдава увеличаване на туморните клетки. Но рядко се установява съответствие между количеството живи туморни клетки и нивото на съответния меркер. Маркерите за тумори не могат да се използват за установяване на стадия на туморното заболяване.

 

 

 

Къде могат да се открият туморните маркери

Тези маркери могат да се установят в кръвта, както и в урината и в тъканите в тялото. Нивото им може да се измери чрез лабораторни изследвания на кръв или лабораторни изследвания на урина.

 

Кога е препоръчително да си направите изследване за туморни маркери

  • Изследванията за туморни маркери се препоръчват, ако има съмнения за злокачествено заболяване (тумор).
  • Освен това, при вече установено наличие на такова заболяване, изследванията за туморни маркери се правят за да се установи дали туморът се е разпространил в други органи и тъкани.
  • По време на лечението изследванията на туморни маркери дават информация за ефикасността от това лечение.
  • След проведено лечение изследването на туморни маркери в клинична лаборатория помага да се прогнозира вероятността от рецидив на тумора след лечението. С тези изследвания случаите на рецидиви се установяват по-рано, отколкото с други изследвания.

 

Как се извършват изследванията за туморни маркери

В зависимост от маркера, изследванията могат да се извършат чрез вземане на:

  • кръвна проба
  • изследване на проба от урина
  • имунохистохимичен анализ – тоест вземане на проба от тъкан, или биопсия.

В някои случаи имунохистохимичният анализ е невъзможен, като например при съмнение за мозъчен тумор. При някои мозъчни тумори не може да се направи биопсия. В такива случаи се правят другите видове изследвания.

Изследването на пълна кръвна картина не може да докаже, че е налице туморно заболяване. Но често то се извършва като част от диагностиката, тъй като при повечето туморни заболявания се наблюдават изменения в кръвната картина, които показват, че трябва да се извършват допълнителни изследвания за туморно образувание.

 

Share Button