Клинична лаборатория

Качество и точност      

Интегриран  процес

Създадената  организация на лабораторната дейност гарантира високо качество, чрез специализираната автоматизирана лабораторна информационна система. Посредством високата степен на атоматизация, регистриране на постъпващите материали за работа, съхраненито и даването на резултатите, както и на вътрешно лабораторните дейности се постига пълен контрол от постъпването на заявката за работа до даването на готовия резултат, както и висока степен на мобилност на дейността.

Лабораторни методики и апаратура

Използват се утвърдени, съвременни методики за лабораторни измервания. Апаратите и съоръженията отговарят на високите международни стандарти за качество (ISO 9001) и се инсталират и поддържат от специализирани технически служби или сервизи на фирмите производители. Във всички диагностични направления е постигната максимална автоматизация при извършването на анализите.

Качествен контрол

В лаборатория Делпем има изградена  вътрешно- лабораторна система за ежедневен контрол върху всички извършвани проби, съобразени с изискванията за добра лабораторна практика, както и с указанията на фирмите производители на апаратура

Лаборатория;’’МДЛ Делпем’’ участва ежемесечно в Националната система за външна   оценка на качеството.

 ОБСЛУЖВАНЕ

Безопастност  и квалифициран персонал

Всички биологични материали се вземат по стандартизиран начин от подготвен             персонал при спазване на изискванията на преданалитичния етап.

Кръв- вземане и работа: Осигуряването на сигурността и надежността за пациента и медицинския персонал при ежедневната работа с кръвни материали е чрез използването на специална стандартизирана затворена система за вземане на кръв-Vacutainer  . Състои се от индивидуални комплекти за еднократна употреба, които осигуряват на пациента удобство, ефективна защита и по- добро качество на пробите.

Друг биологичен материал: Взимането на друг биологичен матириал ( храчка, секрет за микробиологично изследване, еякулат, урина и т. н.) се извършват чрез съответните стандартизирани консумативи, транспортни средства и стерилни контейнери осигуряващи по- добро качество на пробите.

 

Share Button

Вашият коментар