Изследване за наличие на белтък в кръвта

Какви белтъци, или протеини, се съдържат в кръвта

Белтъците, които се състоят от аминокиселини, не само участват в изграждането на всички клетки на човешкото тяло. Те се съдържат и в кръвта. Общото им название е „общ белтък“, който се състои от следните видове:

Изследване за белтък в кръвта

Ще разгледаме по-подробно първите два вида:

 • Функцията на албумините, синтезирани от черния дроб, е да помага за задържането на кръв в кръвоносните съдове, за растежа на тъканите и заздравяването им. Още една важна функция на тези белтъци е да помагат за пренасяне на вещества, включително на лекарствени такива.

албумини

 • За синтезирането на глобулините отговарят и черният дроб, и имунната система. Тези белтъци включват няколко вида – алфа 1 и алфа 2 глобулини, бета глобулини и гама глобулини. Те подпомагат пренасянето на метали, като желязо, свързват се с хемоглобина, както и помагат за справяне с инфекции.

глобулини

Кога се налага изследване на белтъци

Кръвни изследвания на белтъци се налагат при следните оплаквания:

 • отслабване
 • анорексия и булимия
 • отоци
 • събиране на течност в корема

Освен това изследванията помагат за проверка на функционирането на черния дроб и бъбреците и за установяване на редки заболявания на кръвта.

Изследването в клинична лаборатория ДЕЛПЕМ се назначава и когато трябва да се определи какъв е рискът от инфекция.

 

Какви са нормалите стойности на основните белтъци

Съотношението между двата основни вида белтъци в кръвта се нарича албумин-глобулинов коефициент. Нормално при лабораторни изследвания на кръв то трябва да е над 1: тоест албуминът трябва да е в по-голямо количество, отколкото глобулинът.

Нормалните стойности са както следва:

 • на общия белтък – между 60 и 80g/l
 • на албумина – между 38 и 50 g/l
 • на глобулините:

– за алфа 1 глобулина – между 1 и 3 g/l

– за алфа 2 глобулина – между 6 и 10 g/l

– за бета глобулина – между 7 и14 g/l

– за гама глобулина – между7 и 16 g/l

 

Какво означава установяването на високи нива на белтъци

Ако нивото на глобулините е високо, причините могат да са следните:

 • заболявания на кръвта, като макроглобулинемия, левкемия, Ходжкинов лимфом
 • някои автоимунни заболявания – лупус, автоимунен хепатит, ревматоиден артрит
 • туберкулоза
 • чернодробни заболявания
 • бъбречни заболявания

Ако нивото на албумините е високо, което се случва рядко, причината може да е тежко дехидратиране на организма.

 

Какво означава установяването на ниско ниво на албумините

Ниските нива на албумините, установени при лабораторни изследвания, също са признак за чернодробни или бъбречни заболявания, автоимунни заболявания, както и за сърдечна недостатъчност, болест на Крон, хипертироидизъм.

Нивото на албумините, установено в лаборатория ДЕЛПЕМ – Хасково, може да е ниско и при недохранване, както и при тежко изгаряне.

 

Състояния, при които изследването не се препоръчва

При приема на някои лекарства, както и при определени състояния, изследването може да даде резултати, които не са достоверни.

Ако приемате лекарства като естрогени или кортикостероиди, инсулин или растежен хормон, уведомете лекаря, тъй като те влияят на резултатите.

Ако сте претърпели травма, инфекция, били сте на легло за продължителен период от време, също не се препоръчват изследвания на белтъци в кръвта.

Още едно състояние, при което резултатите няма да са достоверни, е бременност.

 

Share Button