Изследване на биологични течности и секрети

Кои са биологичните течности и секрети

Биологичните течности и секрети, изследвани в клинична лаборатория, включват урина, вагинален и цервикален секрет, сперма, храчки, раневи секрети, както и гърлени, носни, ушни и очни проби. Пробите от течности и секрети се вземат при показания и съмнения за инфекциозни заболявания. Изследването в лаборатория ДЕЛПЕМ Хасково установява какъв е точният причинител на съответното инфекциозно заболяване. Така може да се назначи лечение с антибиотик, който е най-подходящ.

 

микробиологично изследване

 

Важно условие е пробите да не са замърсени

Пробите се вземат от специалисти – лекари или сестри. Могат да се вземат и в медико-биологична лаборатория, където провеждате изследването на секретите. Те се поставят в стерилни контейнери за предпазване от замърсяване. Преди вземане на пробата ръцете трябва да се измият добре. Трябва да се направи и пълно измиване на съответната част на тялото, от която ще се вземе пробата.

При изследвания на урина или сперма е важно тя да се отдели в чист съд. В аптеките се продават стерилни кутийки с капачета, които са подходящи за тази цел. Стерилните кутийки са подходящи и ако се наложи пациентите сами вземат проба от микробиологична течност. След вземането на пробата кутийката трябва да се затвори веднага.

Срок за доставяне на пробите до лабораторията

Срокът за доставяне на пробите, ако не са взети в клинична лаборатория ДЕЛПЕМ Хасково, е или веднага след вземането им, или ако това е невъзможно, могат да се доставят до 24 часа след това, Пробите са годни за микробиологичните изследвания, ако са били съхранявани при температура между 2 и 8 градуса. След изминаване на период от 24 часа от вземането на дадена проба тя вече не е годна за получаване на достоверни резултати.

За пробите от рани, както и за очен, ушен, носов и гърлен секрет, срокът на годност след вземането им е до 72 часа.

За влагалищен секрет и за проба от сперма срокът на съхраняване е до 48 часа, при стайна температура – между 18 и 25 градуса.

Какво представлява посявката

При изследването на биологичните течности и секрети се прави посявка. Това е микробиологично изследване, при което се осигурява среда за развитие на микроорганизмите и се изолират бактериите или гъбичките, които причиняват заболяването – определя се точният им вид.

 

Изследване на биологични течности и секрети

 

След това се прилагат различни антибиотици, за да се установи към кой от тях са най-чувствителни дадените бактерии или гъбички.

Обобщаване на резултатите в антибиограма

След провеждане на изследванията в медицинска лаборатория се съставя антибиограма, която представя установените резултати. Освен че се посочва антибиотикът, който най-добре се справя с микроорганизмите, причинили инфекциозното заболяване, се посочват и другите антибиотици, за които изследването е установило, че могат да доведат до положителен резултат.

Изследването на биологичните течности и секрети в микробиологична лаборатория е важно за прилагане на лечение с подходящи антибиотици и се избягва рискът от развиване на устойчивост на микроорганизмите към антибиотици, прилагани без да се знае дали ще бъдат ефективни.

Срок за получаване на резултатите

Резултатите от микробиологичните лабораторни изследвания обикновено се получават до няколко дни.

 

Share Button