Изследване на липиден профил

Липидният профил, за който се назначават кръвни изследвания, отчита какво е нивото на мастните клетки, които представляват източника на енергия за човешкия организъм. Мастните клетки се наричат липиди, което дава и названието на самото изследване.

 

Изследване на липиден профил

 

По-подробно за холестерола и за видовете холестерол

Стеролът е липид, с название образувано от комбинирането на думите „стероид“ и „алкохол“.  Той се съдържа в клетъчните мембрани и затова присъства във всички тъкани на тялото. Пренася се посредством кръвната плазма, като не се разтваря в кръвта.

Образуването на холестерола става чрез синтез в самия организъм, а малка част от наличния в организма холестерол се извлича от приеманата храна.

HDL холестеролът се нарича „добър“, тъй като поради високата му плътност има положително влияние върху организма. Съответно поради ниската си плътност LDL холестеролът не влияе добре на организма; той е най-важният показател от профила при установяването на сърдечни заболявания.

 

вземане на кръв за изследване

 

Кои са показателите, които се проверяват при липиден профил

Ео кои основни показатели съставляват профила на липидите в организма:

  • общият холестерол
  • триглицеридите
  • HDL холестеролът, познат като „добър“ холестерол
  • LDL холестеролът, познат като „лош“ холестерол

„Добрият“ холестерол включва липопротеини, характеризиращи се с висока плътност, а при „лошия“ холестерол плътността на липопротеините е ниска.

Освен тях в профила на липидите при лабораторни изследвания се включват и други компоненти, които не е задължително да се проверят:

  • VLDL холестерол, за който е характерна много ниска плътност на липопротеините
  • съотношението между общия холестерол и HDL холестерола
  • съотношението между двата основни вида холестерол, LDL и HDL

профил на липидите в организма

Кога се назначава липиден профил

Необходимостта от липиден профил в медицинска лаборатория се назначава и при профилактични изследвания, и при съмнения за сърдечни проблеми.

Това е изследване, необходимо за поставяне на диагноза при съмнение за инфаркт или инсулт, акто и други коронарни сърдечни заболявания.

 

Подготвяне за изследването

Подготвоката преди вземане на кръв за изследване изисква да не сте приемали храна поне от 10-12 часа. Можете да пиете вода, както и да приемете обичайните лекарства, ако сутрин трябва да приемате такива.

Важно е най-малко 24 часа преди самото изследване да не сте пили алкохол.

Има вариант за изследване без гладуване, но тогава в лаборатория ДЕЛПЕМ Хасково се извършва само установяване на нивото на общия холестерол и на „добрия“, HDL холестерол.

Не се получават надеждни резултати, ако сте болни. Трябва да изчакате около шест седмици, преди да направите изследването. Причината е, че особено при тежка форма на боледуване се понижават холестеролните нива. Не се препоръчва и изследване на профила на липидите след преживян стрес, тъй като тогава нивата също се понижават.

 

Нормалните стойности на основните показатели в липидния профил

Нормалните стойности, изследвани в медико-диагностична лаборатория, са следните:

  • за HDL холестерол – 60 mg/dL; при по-ниски стойности съществува риск от сърдечно заболяване
  • за LDL холестерол – от 100 до 129 mg/dL; под 100 се смята за оптимално ниво
  • за съотношението на общия холестерол и HDL холестерола – по-малко от 5:1; нормално трябва да е 3,5:1

 

Рисковете при отклонения от нормалните стойности в профила на липидите

При отклонения, установени с клинико лабораторни изследвания, могат да се развият сериозни заболявания и състояния, инсулт, миокарден инфаркт и други.

 

Share Button