Изследвания на карциноембрионален антиген за диагностика на ракови заболявания и проследяване ефекта от лечението

Как се образува карциноембрионалното антиген

Този антиген (СЕА) се образува в стомашно-чревния тракт преди раждането, когато се развъжда плодът. Преди самото рождение образуването му се прекратява, затова нивото му в здравия организъм е много ниско.

 

Изследвания на карциноембрионален антиген

 

 

Какво показва увеличеното ниво на карциномбрионалното антиген

Когато при лабораторни изследвания се установи повишено ниво на антигена, това може да е признак за развитие на някои видове рак. Затова се използва карциномбрионалното антиген като туморен маркер. Но положителният резултат при този антиген не е достатъчно основание за окончателната диагноза. Затова изследването се комбинира с изследвания на други туморни маркери.

 

Кога пациентите се насочват за изследвания за карциномбрионален ангиген

  • за установяване на злокачествени заболявания, заедно с други изследвания

Пациентите се насочват към кръвните изследвания на този антиген при съмнение за развитие на злокачествени заболявания. Най-често такива изследвания се извършват при съмнение за рак на дебелото черво.

  • За проследяване на ефекта от проведено лечение на раково заболяване

След като бъде установено развитие на раково заболяване, изследванията за карциномбрионален антиген в медико-диагностичната лаборатория се извършват за проследяване на ефекта от лечението.

  • Преди операция

Когато пациентът се нуждае от операция, антигенът се проучва, за да се прецени какви са възможностите за възстановяване след извършването на операцията.

  • при химиотерапия

При химиотерапията също се изследва нивото на антигена, за да се установи какъв ефект е постигнат.

 

Как се провежда изследването на СЕА

За определяне на нивото на СЕА се извършват кръвни изследвания, при които се взема венозна кръв. В някои случаи могат да се извършват изследвания и други телесни течности като перитонеална или плеврална, или гръбначно-мозъчна. За получаване на резултатите са необходими от един до три дни.

 

изследване за туморни маркери

 

Нормални стойности на карциномбрионалното антиген

Нормалните стойности на антигена са под 5 ng / mL. Трябва обаче да се има предвид, че при повечето видове рак стойностите могат да бъдат нормални.

 

Срок за възстановяване до нормалните стойности след лечението

Когато се проследява ефектът от лечението, са достатъчни около 6 седмици, за да могат резултатите да се върнат към нормалните стойности.

 

Какво показва непрекъснато нарастващите стойности на СЕА , след като е проведено лечение

Ако стойността на антигена нараства непрекъснато след проведеното лечение, това може да означава, че туморът е активизиран отново.

 

Влияние на пушенето върху резултатите

Трябва да уведомите лекаря си, ако пушите, тъй като при пушачите нивата на антигена са по-високи.

 

Кога резултатите от изследвания на карциномбрионалното антиген не са ефективни

Както вече посочихме, изследванията на СЕА в лабораторията ДЕЛПЕМ Хасково могат да бъдат положителни при наличие на злокачествени заболявания. Може да е налице раково заболяване, а нивото на СЕА да е нормално, дори в напреднал стадий. Освен това много тумори не причиняват голямо увеличение на нивото на антигена, когато са в ранен стадий.

При наличие на някои заболявания като болест на Крон, цироза и други, резултатите от проучването на СЕА може да не са реални поради влиянието на заболяванията върху тях.

Share Button