Пълна кръвна картина – 19 параметъра

Цена: 6 лв.

Условия и изисквания: Пациентът трябва да даде кръв сутрин, на гладно или при спешни случаи – веднага.

Материал за изследване: Венозна или капилярна кръв

 

Това изследване има много компоненти и се извършва много често, тъй като при всяко заболяване се наблюдава промяна в някои от тези компоненти. Медико-диагностична лаборатория ДЕЛПЕМ предлага изследване на кръвна картина с 19 показателя, но по преценка на лекаря, назначаващ изследването, броят на показателите може да достигне до 25, дори и повече. Както личните лекари, така и специалистите в различните области използват изследването, като обръщат внимание на маркерите, поставяни от апаратурата, анализираща кръвния материал. Тези маркери са сигнали за отклонения от нормалните стойности за всеки от изследваните показатели.

Лекарят, който е назначил изследванията, включени в пълната кръвна картина, използва резултатите при поставянето на диагнозата и определянето на лечението.

Share Button