Какви показатели включва пълна кръвна картина

Изследването на пълна кръвна картина е едно от основните изследвания, свързани с кръвта, за да може да се получи подробна информация за клетките, която ще покаже и в какво състояние се намира организмът. Това изследване в медико-диагностична лаборатория не дава специфична информация за дадено заболяване, но то се използва като едно от основните при диагностиката, заедно с други изследвания.

 

пълна кръвна картина

 

Как се провежда изследването

Лабораторни изследвания на кръв за пълна картина на компонентите й се извършват с венозна кръв, взета сутрин на гладно.

 

При какви оплаквания ще ви назначат изследването

Ако се оплаквате от умора, загуба на тегло, периоди на слабост, това е основание за назначаване на изследването на компонентите на кръвта.

Ако имате кървене, това изследване може да помогне за установяване на степента на загуба на кръв.

Преди хирургични манипулации и за проследяване какъв е ефектът от лечението също се назначава изследване на пълната картина на кръвта.

 

Компонентите на изследването

Компонентите, данните за които се получават от това изследване в лаборатория ДЕЛПЕМ Хасково, са 22. Те включват 19 показателя и три хистограми. Хистограмите представят графично резултатите. Трите основни групи, в които са разделени показателите и хистограмите, са: групата на левкоцитите, групата на еритроцитите и групата на тромбоцитите.

 

изследване на пълна кръвна картина Източник: https://michelsonmedical.org

 

Група левкоцити –  тук се включват:

 • брой на левкоцитите
 • брой на лимфоцитите
 • брой на гранулоцитите
 • брой на клетките със средна големина
 • процент на лимфоцитите
 • процент на клетките със средна големина
 • процент на гранулоцитите
 • концентрация на хемоглобина
 • хистограма на белите кръвни клетки

 

Група еритроцити – тук се включват:

 • концентрация на хемоглобина
 • хематокрит
 • среден корпускуларен обем на еритроцитите
 • среден корпускуларен хемоглобин
 • средна концентрация на хемоглобина в еритроцитите
 • еритроцити – ширина на разпределяне, коефициент на изменение
 • еритроцити – ширина на разпределяне, стандартно отклонение
 • хистограма на червените кръвни клетки

 

Група на тромбоцитите – тук се включват:

 • тромбоцити – общ брой
 • тромбоцити – среден обем
 • тромбокрити – ширина на разпределяне
 • тромбокрити – общ брой
 • хистограма на тромбоцитите

 

Ето кога може да има отклонение от референтните стойности

Когато при клинико лабораторни изследвания се установят отклонения от референтните стойности, за тези отклонения има типични възможни причини.

 • Отклонения при левкоцитите: Ако броят на левкоцитите е увеличен, възможно е в организма да има инфекция или гноен процес. Ако броят им е понижен, причините са еднокринни болести, вирусни заболявания, а понижаването може да се дължи и на прием на медикаменти.
 • Отклонения при еритроцитите: Увеличеният им брой може да се дължи на преминаване към голяма надморска височина, а намаленият им брой е типичен признак за анемия.
 • Отклонения при хемоглобина: При изследвания в клинична лаборатория за пълна кръвна картина намаленото ниво на хемоглобина също е типичен признак за анемия, а повишеното му ниво е характерно при вроден порок на сърцето.
 • Отклонения при тромбоцитите: При намален брой причините могат да бъдат генетични аномалии или инфекции. Увеличеният им брой показва, че може да настъпи тромботично усложнение.

 

Провеждане на изследване на кръвна натривка

Заедно с кръвни изследвания за установяване на пълна картина на компонентите на кръвта може да се проведе и кръвна натривка. При това изследване капка кръв се оцветява със специални бои и се изследва под микроскоп. Това изследване се провежда при съмнения за малария, левкемия, сърповидно-клетъчна анемия.

 

Share Button