Какво представляват имуноглобулините и каква е ролята им в организма

Имуноглобулините са протеини, които се произвеждат от белите кръвни клетки – левкоцитите. Това производство се извършва при въздействие върху организма от бактерии, вируси и други микроорганизми, вредни вещества, дори и от ракови клетки.

Имуноглобулините се наричат още и антитела. Чрез лабораторни изследвания на кръв се измерва нивото им. Тези антитела са специфични и затова допринасят за силна имунна система.

 

Какво представляват имуноглобулините

 

Как действат имуноглобулините

Имуноглобулините регулират начините за унищожаване на агресивните клетки, в зависимост от това, какви сигнали получават. Това се осъществява чрез неутрализиране, опсонизация или активиране на допълващите протеини.

Неутрализирането представлява деактивиране на патогени, като антителата предотвратяват възможността за свързването им със здравите клетки. Така се неутрализира ефектът от бактериите и вирусите.

Опсонизацията е разпознаване и маркиране на заразени или ракови клетки, които след това се унищожават от макрофаги и други клетки.

Активирането на допълващите протеини се осъществява чрез активирането им, след като имуноглобулините се свързват с патогените. Така се изгражда мембранно атакуващ комплекс, протеините от който допринасят за клетъчно разграждане на бактериите. Такова активиране може да се извършва само от IgG и IgM имуноглобулини.

 

Как действат имуноглобулините

 

Видове имуноглобулини

Видовете имуноглобулини в човешкия организъм са в пет класа и няколко подкласа. Разликата между тях е в последователността на аминокиселините.

Ето кратка характеристика на основните класове имуноглобулини:

 • IgG

Това е най-често срещаният в организма клас. Той е и с най-голяма продължителност на живот – до 23 дни. Съдържанието на IgG антитела в кръвната плазма е между 75% и 80%.

Имуноглобулин G е най-често срещаното антитяло в организма.

Това са и единствените антитела, които могат да преминат през плацентата, за да осигурят пасивен имунитет през последното тримесечие от бременността. Те допринасят и за имунитета на кърмачетата.

 • IgM

Тези антитела IgM, наричани още естествени, действат срещу новите бактерии в организма, като първична имунна реакция. Те имат кратка продължителност на живота – около 5 дни, а съдържанието им в кръвната плазма е между 5% и 10%.

 • IgA

След IgG това е най-често срещаният в организма вид IgA антитела. Освен в кръвта и лимфата те се съдържат и в слюнка, сълзи, в дихателните пътища, в лигавицата на червата и на гениталиите, дори и в кърмата. Ролята им е предпазване от растеж и образуване на колонии от бактерии. Съдържанието им в кръвта е между 10% и 15%.

 • IgD

Антителата от този клас се съдържат в много малко количество в лимфата и в кръвта. Функцията им все още не е изучена добре, но се смята, че регулират активирането на В-левкоцитите в плазмата.

 • IgE

IgE антитела също са много малко – под 0,01% от общото количество антитела. Те действат срещу инфекции от паразити.

 

Видове имуноглобулини

 

Необходимост от изследвания на имуноглобулини

При пациенти с чести инфекции трябва да се направят клинико лабораторни изследвания на имуноглобулини. Чрез такива изследвания се диагностицират и заболявания, наличието на които оказва влияние на нивото на имуноглобулини в организма. При нива на антителата под или над нормалните има рискове за здравето. Обикновено се взема кръвна проба, но може да се изследва и слюнка или гръбначномозъчна течност.

При ниво над нормалното вероятните проблеми и заболявания включват:

 • ХИВ/СПИН;
 • артрит;
 • хепатит;
 • цироза;
 • множествена склероза;
 • множествена миелома;
 • лупус.

При ниво на антителата под нормалното вероятните проблеми и заболявания включват:

 • левкемия;
 • ентеропатия;
 • бъбречни увреждания;
 • нефритичен синдром;
 • наследствени имунни заболявания.
Share Button