Хемосидеринът показва какъв е запасът от желязо в тялото ви

Какво представлява хемосидеринът

Хемосидерин се образува при разпадане на хемоглобина и затова съдържанието на желязо в него е високо – до 45%. Клетките, които го синтезират, се наричат сидероцити.

При здрави хора той се натрупва в клетъчната цитоплазма и представлява кафяви зрънца.

 

изследване за хемосидерин

 

С какви изследвания се установява наличието на натрупване на хемосидерин

При съмнения за натрупване на хемосидерин ще ви насочат за кръвни изследвания на желязо. Желязото е част от хемоглобина в еритроцитите. Съдържанието на желязо в тялото у възрастните е между 4 и 5 грама. От това количество 70% участва в състава на хемоглобина. Останалото количество, около 30%, се съхранява в тъканите на тялото като феритин и хемосидерин.

 

Как се тълкуват резултатите от изследванията на желязо

При изследвания на желязо в медицинска лаборатория се разглеждат всички показатели, които са свързани с метаболизма на желязото – общият желязосвързващ капацитет, феритинът и трансферинът. Установява се дали е налице повишено натрупване на хемосидерин.

 

Нивото на желязото в серума помага за установяване дали има недостатъчно наличие или повишена концентрация на желязо и съответно риск от прекомерно натрупване на хемосидерин.

Установяване на хемосидерин по химичен начин

За установяването на хемодисдерин при медико лабораторни изследвания се използва реакцията на Пърлс. При нея се използва калиев фероцианид, който реагира с железните йони на хемосидерина. Образува се фери-фероцианид.

 

Кога възникват условия за образуване на хемосидерин

Ще ви насочат за лабораторни изследвания на желязо, за установяване на натрупване на хемосидерин, когато сте получили кръвоизлив. Кръвоизливите създават условия за образуването на хемосидерин. Причината е, че при излизане на кръвта от разкъсаните кръвоносни съдове еритроцитите умират. Така хемоглобинът се отделя в извънклетъчното пространство.

Освен това условия за образуването на хемосидерин възникват и при прекомерен или недостатъчен прием на желязо.

Хемосидеринът се образува и при заболявания, като хронична левостранна сърдечна недостатъчност. При това заболяване се получава венозен застой, поради което настъпват микрокръвоизливи в белите дробове. Голямото количество хемосидерин благоприятства формирането на сидерофаги. Едновременно с това, поради хипоксията, която също е резултат от венозния застой, се разраства съединителната тъкан на алвеоларните стени и така се уплътнява белодробният паренхим.

изследвания на желязо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прекомерно натрупване на хемосидерин

В някои органи при посочените по-горе заболявания може да се стигне до системно натрупване на хемосидерин. Такова натрупване може да се получи в черния дроб, в бъбреците, в белите дробове, в далака, в лимфните възли, в костния мозък.

 

Какво е хемосидероза

До хемосидероза се стига при патологични състояния. Тогава количеството хемосидерин се увеличава не само в органите, но и в епителните и в мезенхимните клетки. Мезенхимните клетки участват в изграждането на съединителната тъкан.

Поради натрупването на хемосидерин органите, в които се е получило то, стават ръждивокафяви на цвят.

Хемосидерозата може да бъде от два типа:

  • местна – при извънсъдова хемолиза на еритроцити
  • генерализирана – вътрешносъдова хемолиза на еритроцити

До местна хемосидероза се стига при кръвоизливи, хеморагичен инфаркт или хроничен венозен застой.

Генерализирана хемосидероза се получава при инфекции, преливане на кръв от друга група и други.

Когато натрупването на хемосидерин е прекомерно голямо, може да се получи увреждане на клетки, тъкани и органи.

Share Button