Най-важните референтни стойности при деца

Когато се налага да се направят изследвания на кръвта на деца, разчитането на лабораторни резултати затруднява родителите, които нямат медицински познания. Важно е да знаете кои са референтните стойности за основните показатели, за да може веднага след получаване на резултатите от лаборатория Делпем да разберете дали има проблем или стойностите са в нормалните граници.

 

референтни стойности при деца

 

Резултати от пълна кръвна картина

С това изследване се получава информация за вида на кръвните клетки: бели, червени, както и за броя им. Това изследване се назначава при обезпокояващи симптоми и помага за откриване на заболявания, като например алергия: тогава нивото на еозинофилите се увеличава.

Референтни стойности при пълната кръвна картина

  • WBC означава брой на левкоцитите.

За деца този брой варира според възрастта. За първите 3 месеца той е от 5.5 до 18, до 2 годишна възраст е от 6 до 17, до 4 години е до 5.5 до 15, до 6 години от 5 до 14, а след това до 14 години е от 4.5 до 13. При вирусни заболявания намалява.

  • RBC означава брой на еритроцитите.

За първите 3 месеца е от 2,8 до 4.8, от 1 до 6 години е от 3.7 до 5.7, а от 6 до 14 години е от 3.8 до 5.8. След 14 години за момчетата границите са между 4.5 и 6.2, а за момичетата – между 4.1 и 5.5. Трябва да имате предвид, че броят на еритроцитите зависи и от надморската височина.

  • HGB означава хемоглобин.

При новородените границите са между 154 и 240. От 1 до 3 мсеца те са 92 до 150, до 6 месеца – 101 до 129, до 12 месеца – 107 до 131, до 3 години – 108 до 128, до 6 години – 111 до 143, от 6 до 14 години стойностите са между 118 и 150. След 4 години за момчета границите са между 140 и 180, а за момичета от 120 до 169.

  • HCT означава хематокрит, или отношението между обема на всички кръвни клетки и общия кръвен обем.

За първия месец стойностите са между 0.5 и 0.62, до 3 месеца – от 0.30 до 0.44, до 12 месеца от 0.35 до 0.43, до 6 години – между 0.31 и 0.43, до 14 години – от 0.33 до 0.45. След това за момчета границите са от 0.42 до 0.5, а за момичета – от 0.36 до 0.45. При анемия хематокритът намалява.

  • MCV е среден еритроцитен обем, чрез който се получава информация за размера на червените кръвни клетки.

Това е един от показателите за установяване на анемия. През първия месец референтните стойности са до 128, до 3 месеца – между 81 и 121, до 6 месеца – от 73 до 109, от 6 месеца до 3 години – от 73 до 101, до 6 години – от 72 до 88, до 14 години – от 69 до 93, а след 14 години границите са между 80 и 96.

Share Button