Нов метод за ранна диагностика на рак и на рецидиви чрез кръвна проба

Извършването на лабораторни изследвания на кръв вече започва да служи и за откриване на рак. Ще ви запознаем с теста СТС за ранно откриване на рака на гърдата и още шест вида рак, който все още не е въведен в България и медицинска лаборатория ДЕЛПЕМ не извършва такива изследвания.

тест за ракови клетки

Изследванията помагат за ранно диагностициране на ракови заболявания. Смята се, че точността на теста СТС, извършван с кръвна проба, е 70%.

Тестът е получил названието си от първите букви на „circulating tumor cells” (циркулиращи туморни клетки).

В сравнение с традиционните методи тестът СТС е неинвазивен

При традиционните методи за диагностика на рака съществуват рискове за здравето на изследваните пациенти. Например при радиологичната диагностика пациентите са подложени на силна йонизираща радиация. Биопсията е инвазивен метод, който има и недостаъка, че не може точно да се проследят динамичните промени в тумора.

Как кръвните изследвания СТС помагат за диагностика на ракови заболявания

Тестът СТС, който се прави в медицинска лаборатория, разпознава дали има промени в един специфичен ген. Промените могат да бъдат сигнал за наличието на раково заболяване. Използва се така нареченото метилиране – биохимичен процес, при който една от целите е да се предпази структурата на ДНК, а когато има нарушения в нея, те да се коригират. При жените, у които се установява по-високо ниво на метилиране на конкретна област от специфичния ген, рискът от развитие на рак е по-голям.

Чрез теста СТС се разпознават самите ракови клетки, установява се техният брой, а също и какъв тип е ракът. Така раковото заболяване се открива в кръвта на ранен стадий.

Изследване на кръвната проба и срок за получаване на резултатите

След вземане на кръв за изследване епруветката с кръвната проба се изследва посредством специален апарат. Именно този апарат отделя канцерогенните клетки, определя броя им и идентифицира какъв е типът на рака.

Резултатите от изследването се получават бързо, за един ден.

Много по-бързо определяне на резултата от лечението на рака в сравнение с използваните досега методи

При методите, използвани досега, срокът за определяне на резултата от лечението беше средно 3 месеца. Новият метод СТС, първите новини за който бяха публикувани през 2012 година, прави възможно установяването на резултата от проведеното лечение в срок само до две седмици.

Методът с използване на кръвен тест помага и за по-правилно и бързо лечение на онкологичните заболявания. Точната диагностика е основа за точна прогноза за протичането на заболяването и за това, какъв изход може да се очаква. Използвайки метода СТС, лекарите могат бързо да проследяват дали терапията, която се прилага, е ефективна, и да установят дали ракът е резистентен към нея.

Как тестът СТС помага при рецидиви на онкологични заболявания

Рецидивите, с метастази из тялото, също могат да се прогнозират с новия кръвен тест, извършван в клинична лаборатория. По-големият брой на циркулиращите туморни клетки показва голяма вероятност за образуване на метастази. Тези клетки разпространяват рака до други части на тялото, като действат подобно на семена, от които се зараждат метастазите.

Международно признание за метода СТС

През 2015 година списание „The Scientist” класира метода СТС в топ 10 на иновациите за годината.

 

 

Share Button