По какво се отличават кръвта от пръста и венозната кръв

Изследванията на кръв са много често прилагани за диагностика и проследяване на общото състояние и на редица заболявания. Чрез тези изследвания освен информация за заболявания се получават и данни за различни състояния в организма:

  • как функционират различни органи в тялото;
  • какв е водно-електролитният баланс в организма.

С помощта на кръвни изследвания може да се проследи и ефектът от прием от пациента на различни медикаменти.

Когато се налага извършването на клинико лабораторни изследвания, се взема кръв от пръст (горната част, наричана възглавничка) или от вена. Повечето изследвания се правят с проби от венозна кръв. Ето какви са причините за това.

 

венозната кръв

 

Вземане на кръв от пръст

Кръвта от пръст е кръв, взета от капилярите. Тазо кръв се различава по химичен състав от венозната.

Обикновено капилярна кръвна проба се взема от безименния пръст. На първо място, кожата на този пръст е по-нежна и по-лесно се взема проба от него.

Има и други причини, свързани с другите четири пръста на ръката. От една страна, така се предпазват от случайна инфекция другите пръсти, като палеца и кутрето. Тези два пръста имат сухожилия, тясно свързани с китката. При инфекция в тях може да се засегне и цялата ръка.

Другите два пръста – показалец и среден, се използват често, поради което кожата им е загрубяла. Това пречи на вземането на кръвна проба и затова показалецът и средният пръст също не се използват за вземане на капилярна кръв.

 

Вземане на кръв от пръст

 

Кога се взема кръв от пръст

Изследването на капилярна кръв с вземане на проба от пръст се прави при необходимост от общ анализ на кръвта – показатели като хемолобин, левкоцити, еритроцити, тромбоцити.

Това изследване се прилага при общи прегледи, за различни справки и за обща проверка на организма, при явяване пред лекарска комисия, за получаване на удостоверения.

При пробите от пръст се получава малко количество кръв. За по-сложни изследвания и за няколко изследвания на един и същи пациент е необходимо голямо количество, поради което се взема венозна кръв.

 

Кога се взема кръв от пръст

 

Вземане на кръв от вена

Венозната кръв много по-често се използва за изследвания. Тя има по-богат химичен състав и затова се получават по-точни резултати.

Най0-удобни за вземане на кръв са вените на предмишницата. Те са повърхностни и се виждат добре. За предпочитане е пробата да се вземе от по-малко подвижни съдове, тъй като те по-лесно могат да се убодат.

 

Вземане на кръв от вена

 

Кога се взема венозна кръв

Проба от венозна кръв се взема за по-специфични изследвания, като:

  • биохимичен анализ;
  • хормонални изследвания;
  • изследвания за причинители на заболявания, предавани по полов път;
  • изследвания за наркотици;
  • анемия;
  • автоимунни заболявания;
  • алергии;
  • сърдечно-съдови заболявания

и други.

Освен това проба от венозна кръв се взема, когато пациентът трябва да си направи няколко изследвания – за тях е необходимо по-голямо количество кръв.

 

Кога се взема венозна кръв

 

Вземане на кръвни проби

И при двата вида вземане на кръв се дезинфекцира мястото, в което ще се пробие кожата.

При вземане на кръв от пръст тя се събира с пипета и се прехвърля в колбичка.

При вземане на венозна кръв пробата се събира в епруветка или епруветки, според необходимото количество за предписаните изследвания.

Желателно е при проследяване на ефекта от лечение с чести изследвания тези изследвания да се правят в една и съща лаборатория, за да се получава реална картина на състоянието на пациента.

В Медицинска лаборатория ДЕЛПЕМ, се вземат проби както от пръст, така и от вена.

 

Вземане на кръвни проби

 

Share Button