Пълна кръвна картина с диференциално броене – показва дали има възпалителен процес

Възпалителни процеси поради сезонни инфекции

Студеният сезон е време, през което са особено чести както вирусните, така и бактериалните инфекции. Грипът настъпва и засяга много хора всяка година. Тези инфекции се съпътстват от възпалителни процеси.

клинико лабораторни изследвания при инфекции

За успешно лечение и най-вече за предотвратяване на сезонни инфекциозни заболявания трябва да се извършват изследвания,  с които се установява дали има наличие на инфекция. Такова изследване е пълната кръвна картина с диференциално броене.

 

Какво представляват изследванията, включени в пълна кръвна картина

При тези клинико лабораторни изследвания се проверяват показатели, които дават представа не само за причините за хронични оплаквания, но и за сезонни инфекции. Минимумът от показателите в ПКК е осем. Основните от тях са видовете кръвни клетки, левкоцитите ( с диференциално броене, което ще обясним по-долу), еритроцитите, тромбоцитите, нивото на хемоглобина.

пълната кръвна картина с диференциално броене

 

Кога се взема кръвната проба

Вземане на кръв за изследване се прави на гладно сутрин. При възрастните кръвта се взема от вена, а при децата се взема капилярна кръв. При спешни ситуации може да не се спази изискването пробата да е на гладно, но лекарят трябва да се уведоми за това.

Вземане на кръв за изследване

 

Изследване на видовете левкоцити и броя им

Изследването се нарича левкограма. Тя включва броене на отделните видове левкоцити.

Също така се определят и процентните им съотношения. Броенето се нарича диференциално. То се провежда или мануално (микроскопски), или автоматично. Първият вид броене се извършва от специалист. За втория вид се използва хематологичен анализатор, както е практиката в съвременните лаборатории като медико-диагностична лаборатория ДЕЛПЕМ.Защо е важно диференциалното броене

При диференциалното броене се определя точният брой на отделните видове левкоцити. Всеки вид е показателен за наличие или отсъствие на патологичен процес. Тези данни се използват при диагностициране на сезонни инфекции, които са така чести в последните години.

Изследване на видовете левкоцити Източник: https://socratic.org

 

Какво показва броят на отделните видове левкоцити

Тук ще се спрем на левкоцитите, които се свързват с инфекции.

  • Брой на неутрофилите

Тези клетки са основното количество левкоцити при възрастните. При бактериални инфекции се наблюдава увеличаване на броя им при лабораторни изследвания на кръв. Това показва наличие на бактериална инфекция. Увеличаването на броя на неутрофилите не се свързва с вирусни инфекции.

  • Брой на лимфоцитите

Броят на лимфоцитите е по-малък от този на неутрофилите – почти два пъти. Те са повече на брой у децата, а след това намаляват. Когато резултатите за този показател в пълна кръвна картина показват увеличен брой, това е сигнал за вирусна или за хронична бактериална инфекция. Прицелните стойности за лимфоцитите са 0,22-0,40 x109/l, 20-48%.

  • Брой на еозинофилите

Тези клетки, произвеждани от костния мозък, се отделят в кръвта, а след това в тъканите и се увеличават на брой при алергия, при паразитна инфекция, както и по време на възстановяване от бактериална инфекция. Прицелните стойности за еозинофилите са: 0,02-0,04 x109/l, 0-6%.

  • Брой на моноцитите

Тези левкоцити са най-големи по размери и са три вида: макрофаги, дендритни и пенести клетки. Те също се образуват в костния мозък. Увеличаването им се свързва с период на възстановяване от бактериална инфекция. Прицелните стойности за моноцитите са 0,04-0,08 x109/l, 1-11%.

 

 

 

 

Share Button