Сърдечни маркери за ранна диагноза на сърдечни проблеми

Сърдечните заболявания не само се увеличават, но и засягат все повече млади хора. Затова с навременни изследвания на сърдечни маркери в медицинска лаборатория можете да вземете мерки преди да настъпи сериозно заболяване.

Сърдечни маркери за ранна диагноза на сърдечни проблеми снимка: https://health.clevelandclinic.org

 

Рискът при сърдечни заболявания

Около половината от случаите, при които сърдечните заболявания водят до летален изход, са поради мозъчно-съдова болест или исхемична болест на сърцето. Исхемичната болест на сърцето е на второ място по смъртност и е особено честа при мъжете, засягайки мъже и в активна възраст.

Сред смъртоносните заболявания трябва да се подчертае и острият миокарден инфаркт, който се дължи на фактори като артериална хипертония. Сред населението в нашата страна хипертонията е  много често заболяване, засягащо около 1/5 от българите, предимно жени, но се среща и при мъже.

Задачите пред здравеопазването

Задачите, които си поставя здравеопазването в нашата страна, са намаляване на рисковите фактори за смъртоносни заболявания, за което трябва да се провеждат и клинико лабораторни изследвания на кръвта.

Установено е, че рискът е най-висок в първия час след инфаркта – от 55 до 60%. Първите 13 часа крият 80% риск. Проблемът е, че много от пациентите постъпват в болница след този 24-часов срок. Ранното диагностициране може да спаси мнозина.

Диагностициране на острия миокарден инфаркт

Диагнозата ОМИ не може да се постави по данни от ЕКГ или въз основа на клинични данни.

За ранно диагностициране на ОМИ се използват ранните сърдечни маркери миоглобин, Мв изоензим на креатинкиназата, както и два сърдечни маркера – тропонин I и тропонин Т.

сърдечни маркери в медицинска лаборатория снимка: https://www.nursingcenter.com

 

Миоглобин

Това е най-чувствителният маркер, използван за диагностициране на ОМИ. До третия час след инфаркта чувствителността му е 57%, до шестия час – 64%, а между деветия и дванадесетия час се увеличава до 99,3%. След това тя започва да намалява, но до двадесет и четвъртия час все още е до 63%. Затова е важно след изследването на миоглобина в първия час да се проведе второ изследване между втория и шестия час.

Мв изоензим на креатинкиназата

Чувствителността на този ензим до шестия час на болката е 68%, а след това се увеличава до 86% след шестия час и достига 98% до дванадесетия час. При изоформите на този изоензим чувствителността е 65% в първите шест часа.

Тропонин I

До шестия час чувствителността на тропонин I е 20%, а след това до дванадесетия час се увеличава до 85%, след това до дванадесетия час се повишава до 100% и се задържа на това ниво още три дни.

Тропонин Т

От 60% в началото след инфаркта чувствителността на този ензим се увеличава до 80-90% през първите шест часа, а след това до дванадесетия час достига до 100% и се задържа висока още едно денонощие.

Тропонините не повишават нивото си при други заболявания

Това предимство на тропонините помага за сигурно диагностициране на висок сърдечен риск, включително нестабилна коронарна плака.

Кога трябва да се вземат проби за изследвания

Пробите за изследвания трябва да бъдат взети при постъпване на пациента в болница, а след това още веднъж след четири часа.

Share Button