Тестове за изследване на коронавирус

Здравейте,

Във връзка с нарастване броя на потвърдените случаи на COVIT-19 в България и все по-важната роля на лабораторната диагностика в това отношение, ще ви дам информация относно изследванията и възможностите, с които разполагаме към момента за изследване на причинителя на пандемията в световен мащаб.

Два са основните метода за лабораторна диагностика на COVID-19:

 1. Молекулярно-биологични тестове – към които се отнасят ПИ СИ АР тестовете, определящи дали в изследвания материал има наличие на антигени от вирусен произход. Те се използват при търсене и доказване на активна инфекция.
 1. Втората група тестове са тези откриващи наличие на имуноглобулини в кръвта на човека, т.нар. Серологични тестове, установяващи предишна или сегашна инфекция чрез откриване на антитела в серума, насочени срещу вируса. Те показват отговора на нашата имунна система към вирусната атака.

 

тестове аз изследване на коронавирус

 

Молекулярни  тестове  

Молекулярните тестове се използват за диагностициране на активна инфекция. При тези методи се използва принципа на полимеразната верижна реакция (PCR) в реално време (т.нар. qRT-PCR) – при която се установяват специфични части от генома на вируса в изследваната проба.

Материали, които могат да се изследват за установяване на инфекция по този начи:

 • Секрет от назофарингса
 •  Аспират от носа
 •  Аспират от трахеята
 • Храчки.

За да бъде достоверен и валиден резултатът, препоръчва се анализът да се прави на различни проби от един и същи пациенти – включително проби от горните и долните дихателни пътища.

При положителен резултат той задължително се потвърждава с повторно изследване с друг кит или в друга лаборатория.

Поради широкия инкубационен период (средно 2-14 дни, но може до 21 дни), отрицателният резултат не изключва инфекция. По тези причини се препоръчва тестване за коронавирус, обикновено 5-6 дни след контакт със заразно-болен.

Тъй като единичен отрицателен резултат не изключва напълно CoV инфекцията, при клинични симптоми може да се извърши повторно тестване или да се изследва кръв посредством серологичния метод.

След излекуване пациентът се счита за незаразен, ако освен, че няма симптоми на активна инфекция, е отрицателен за РНК на вируса в организма при две последователни тествания.

 

Серологични тестове

Втората група методи използвани за диагностика и проследяване хода на лечението от COVIT-19 са серологичните тестове.

С развитието на епидемията те заемат все по-голяма роля в проследяване на имунния отговор на човека. При тях чрез изследване на кръв се определя наличието на антитела срещу корона вируса.

Антителата са протеини, произведени от имунната система на организма, за да атакуват и убиват вируси, бактерии и други микроби по време на инфекция.

Наличието на антитела към новия коронавирус показва, че човек преди това е бил заразен с вируса и е развил имунен отговор.

Всяко инфекциозно заболяване протича в няколко етапа:

 • 1 етап е етапа на инфекция – това момента на срещане или проникване на вируса в човешкото тяло
 • 2 етап е инкубационен период, който варира от 3 до 14 дни
 • 3 етап е развитие на заболяване. Този етап не е задължителен при COVIT-19, тъ като голяма част от случаите са безсимптомни, пациентът е клинично здрав, но в неговия организъм вече има изградени антитела срещу причинителя на съответното заболяване.

 

Изследваните антитела при COVIT-19 биват два вида

 • IgM
 • IgG

Според китайският опит при първична инфекция с корона вирус IgM са в най-голяма концентрация от 3 до 5 ден след развитие на симптомите.

Титърът на IgG е най- висок на 15-я ден след началото на оплакванията.

 

Крива на имунния отговор

Поради тази причина е важно вземането на проба за анализ да бъде съобразено с конкретния момент на база анамнеза на пациента, когато информативната стойност от анализа е най-добра.

Крива на АТ (антителата)

 

Изследването на антителата спрямо коронавируса към този момент се извършва по 2 начина:

 1. Бързи тестове – при които на принципа на имунохроматаграфията се търсят антитела от класовете IgG /IgM срещу SARS-CoV-2 в проба от човешка пълна кръв, серум или плазма.

Този тест е помощно средство при диагностицирането на инфекция с този вирус.

Резултата е плюс или минус.

При наличие на антитела в пробата тяхното количество не може да бъде установено, което значително намалява информативната им стойност.

Бързите тестове са по- евтини, не изискват специално оборудване, предлагат се и за тестване в домашни условия. При тях резултата е готов в рамките на 10 минути. В условията на пандемия бързите тестове могат да са полезни с цел скрининг на голяма група от хора.

Техен сериозен недостатък е по- високия  процент на грешка, невъзможността за количествено определяне стойността на имуноглобулините и поради тази причина информативната им стойност е ниска. Всеки положителен резултат на бърз тест следва да бъде потвърден чрез тест с по-висока надеждност.

 1. Другият метод за определяне на антитела срещу корона вируса е Емилуминисцентния имуноанализ.

Към момента в Хасково се изследва само при нас в клинична лаборатория Делпем. Той се извършва на напълно автоматизиран имунологичен анализатор, гарантиращ изключителна специфичност и точност на получения резултат, като напълно се елиминира грешка, породена човешкия фактор.

Резултатът с тази метод е количествен – установява се точното количество на антитела в организма, което позволява точно определяне на имунния статус на пациента и е от съществено значение за него и лекуващия му лекар.

По този начин може да се изследва концентрацията избирателно на всеки един от имуноглобулините, в зависимост от времето на предполагаемата среща с вируса.

Това е невъзможно при бързия тест, който както стана ясно е с ограничени възможности.

 

изследване за коронавирус в Медико-диагностична лаборатория „ДЕЛПЕМ“ЕООД

Лаборатория ДЕЛПЕМ, която ръководя разполага с тестове, позволяващи анализ и с двата имунологични метода за диагностика, съобразено с потребностите на колегите и нашите пациенти.

В заключение искам да ви напомня, че България е сред страните с относително ниска степен на заразяване с този щам коронавирус.

Всичко е в нашите ръце!

Нека се погрижим за своята и за безопасността на своите близки, изпълнявайки стриктно инструкциите на националния оперативен щаб.

Обединени ще се справим с разпространението на инфекцията и ще докажем, че заедно сме силни.

От цялото си сърце желая здраве за вас и хората, които обичате!

Д-р Делчева

Медико-диагностична лаборатория „ДЕЛПЕМ“ЕООД

Share Button