Ускорена утайка (СУЕ) в кръвта – трябва ли да се тревожим

СУЕ е съкращение, използвано при лабораторни изследвания на кръв, което означава скорост на утаяване на еритроцитите. Този показател дава информация за скоростта, с която кръвта се разделя на плазма и еритроцити.

 

Значението на скоростта на утаяване на еритроцитите

Когато при кръвни изследвания се установи нормална стойност на СУЕ, това означава, че в организма не протича възпалителна реакция. Затова СУЕ се използва като един от критериите при поставяне на диагнози. Чрез СУЕ могат да се установят и редица сериозни заболявания, включително автоимунни и ракови.

Но тъй като стойността на този показател се определя от множество фактори, когато при изследвания в лаборатория ДЕЛПЕМ – Хасково ви бъде установена повишена или намалена стойност на СУЕ, трябва да се консултирате с вашия лекар за  поставянето на точна диагноза, след анализ и на други фактори.

 

Кога се повишава стойността на СУЕ

Причини за повишена стойност а СУЕ могат да бъдат:

 • възпалителен процес
 • намаляването на албумина в кръвта
 • увеличаването на рН на кръвта и др.

Заболяванията, при които се установява повишена СУЕ, включват:

 • тумори
 • заболявания на кръвта, като анемия
 • ревматизъм
 • туберкулоза
 • вирусни инфекции, които са усложнени с бактериално възпаление (като например морбили и скарлатина при децата)

изследване на СУЕ в кръвта

Кога се наблюдава понижена стойност на СУЕ

Причините за намаляване на СУЕ могат да включват:

 • увеличаване на кръвния албумин
 • увеличаване на жлъчните киселини в кръвта
 • намаляването на pH на кръвта
 • увеличаване на броя еритроцити в кръвта и изменението на формата им

Заболяванията, при които се наблюдава понижена стойност на СУЕ, включват:

 • обширни изгаряния
 • холера
 • заболявания на черния дроб и бъбреците с намаляване на белтъка в кръвта
 • вроден порок на сърцето с хронична сърдечна недостатъчност

 

Как се извършва изследването на СУЕ

Изследването се извършва чрез вземане на капилярна или венозна кръв на гладно, най-добре сутрин. За предпочитане е изследването да с направи с венозна кръв. След това разтворът се оставя да се утаи.

За провеждане на лабораторни изследвания на кръв за СУЕ са необходими около един до два часа, но не повече от два. Когато утайката на дъното на епруветката е голяма, тогава нивото на СУЕ е повишено. Утайката се измерва в милиметри.

 

Стойностите на СУЕ са повишени при бременни жени и понижени при бебета

При изследвания на СУЕ в медико-диагностична лаборатория трябва да имате предвид, че при бременни жени стойността на този показател е по-висока. Тя се задържа на това ниво дори до месец след раждането.

При бебетата ниската стойност на СУЕ се дължи на ниското белтъчно съдържание в кръвта им.

 

Границите на СУЕ

Границите на нормалните стойности за СУЕ се различават при двата пола; освен това те варират с възрастта. Ето основните референтни стойности:

 • за мъже до 50 години – 0-15 мм за един час
 • за жени до 50 години – 0-20 мм за един час

И за двата пола стойностите се повишават леко при възраст над 50 години:

 • за мъже – 0-20 мм за един час
 • за жени – 0-30 мм за един час

Тези граници могат да варират в известна степен при различните лаборатории.

 

 

Share Button