Установяване на сърдечно увреждане с кръвни изследвания

Сърдечносъдовата система има много важна роля за здравето. Установяването на увреждания   дава възможност за незабавно започване на лечение. За поставянето на точна диагноза на функцията на сърдечносъдовата система спомагат изследванията в медико-диагностична лаборатория ДЕЛПЕМ.

 

медико-диагностична лаборатория ДЕЛПЕМ

 

Изследванията помагат за диагностициране на заболявания на сърцето и кръвоносните съдове, както и за проследяване на състоянието при хронични заболявания. Чрез лабораторни изследвания на кръв се установяват спешни състояния като миокарден инфаркт или исхемичен принцип.

Резултатите се влияят от пола и възрастта на пациентите и от това, какви медикаменти приемат в момента.

 

Кои маркери в кръвта помагат за диагностика на спешни състояния

Тези маркери се повишават само когато е настъпило увреждане на сърдечния мускул. Тъй като гръдната болка се изпитва не само при миокардни увреждания, за диагностика спомага креатинкиназа-МВ. Това е вид креатинкиназа, която се намира най-вече в сърдечния мускул. Диагностицирането на наличие на креатинкиназа-МВ дава възможност за установяване на некроза на сърдечния мускул много рано след началото й – около четири часа след това, като маркерът се задържа още 2-3 дни. Но тъй като този маркер не е достатъчен за поставяне на диагноза инфаркт, трябва да се проведат и допълнителни изследвания на още маркери, които са по-специфични, в клинична лаборатория ДЕЛПЕМ.

 

клинико лабораторни изследвания за сърдечни проблеми

 

Тези маркери са сърдечните тропонини. Те се освобождават при смърт на сърдечните клетки. Както и креатинкиназа-МВ, те се установяват чрез изследвания до няколко часа след увреждането на сърцето, но се задържат по-дълго време от нея. Повишеното им ниво се запазва в продължение на 7 до 10 дни. При установяване на повишена креатинкиназа-МВ и повишени сърдечни тропонини може да се постави диагноза микроинфаркт.

Изследването на тропонините включва изследвания на тропонин Т и на тропонин I. Тези клинико лабораторни изследвания установяват концентрацията на тропонините и ги проследяват динамично. Чрез тях може да се установи колко голям е секторът засегната сърдечна тъкан и какъв е рискът от усложнения.

 

Изследване за установяване на левокамерна сърдечна недостатъчност

Маркерът, който се изследва за тази цел в лаборатория ДЕЛПЕМ – Хасково, е мозъчен натриуретичен пептид, за който се използва съкращението BNP.

 

Изследване за левокамерна сърдечна недостатъчност

 

За самата диагностика се използва основно ехокардиография, но кръвното изследване на BNP е основно помощно изследване при проследяване на състоянието на пациенти, при които е диагностицирана левокамерна сърдечна недостатъчност, както и при проследяване на пациенти с висок риск от развитие на такава недостатъчност. Заедно с него трябва да се изследва и маркерът NT-proBNP, който е още по-специфичен показател за сърдечна недостатъчност. И двата маркера са много чувствителни и дават прогноза с висока степен на вероятност.

 

Изследвания за хронични увреждания на сърцето

За установяване на хронични увреждания се провеждат кръвни изследвания на липиди и пълна кръвна картина.

Чрез стойностите на холестерола и триглицеридите се преценява какъв е рискът от развитие на атеросклероза и от образуване на кръвни тромбове. Изследванията на холестерол включват всичките мъ разновидности – LDL, или „лош“ холестерол, HDL, или „добър“ холестерол, както и VLDL холестерол.

 

Изследвания за хронични увреждания на сърцето

 

Пълната кръвна картина, кръвната захар и кръвните газове спомага за установяване на риск от анемия, диабет и някои други заболявания, които могат да допринесат за развитие на сърдечен проблем.

 

Share Button