АСАТ

Цена: 4 лв.

Условия и изисквания: Пациентът трябва да даде кръв сутрин, на гладно.

Материал за изследване: Венозна кръв

 

Съкращението АСАТ означава аспартат аминотрансфераза. Това е ензим, който се намира на различни места в оргнанизма – в мозъчната тъкан, в сърдечния мускул, в бъбреците, в панкреаса, в далака, в скелетните мускули. Този ензим не е толкова специфичен колкото другият ензим – АЛАТ, който се намира само в черния дроб.

Изследването на АСАТ може да се извърши като част от профилактични изследвания.

То е необходимо за установяване на чернодробни заболявания и проследяване на състоянието при такива заболявания.

Освен това изследването на АСАТ се извършва и за диагностициране на сърдечно-съдови заболявания, например миокарден инфаркт, тъй като при такива заболявания нивото на ензима се повишава.

Още един вид заболявания – тези, които са свързани с ускорено разпадане на мускулна тъкан, нивото на АСАТ също се повишава значително и затова е необходимо да се включи изследване на този ензим.

Ако пациентът приема лекарства, които са токсични за черния дроб, изследването на АСАТ помага за контролиране на терапията. Ако стойността на ензима се повиши, терапията с дадените лекарства трябва да се промени.

 

Share Button