а РТТ

Цена: 4 лв.

Условия и изисквания: Пациентът трябва да даде кръв сутрин, на гладно.

Материал за изследване: Венозна или капилярна кръв

 

Изследването на активирано парциално тромбопластиново време (a PTT) е необходимо, когато пациентът има проблеми с кръвосъсирването. То дава информация за степента на активност на факторите за кръвосъсирване, включващи фибриноген и протромбин. Обикновено изследването се извършва заедно с изследването на протромбиново време (PT). Двете изследвания дават възможност за оценка на кръвосъсирването като цяло.

Освен при пациенти с проблеми с кръвосъсирването изследването на aPTT е необходимо и при случаи на тромбоза или за установяване дали пациентът страда от хемофилия. То се извършва и за контролиране на лечение с антикоагуланти, приемани през устата. Антикоагулантите са медикаменти, които пречат на съсирването на кръвта, затова лекарят трябва да вземе предвид дали пациентът приема такива, когато се назначава изследването.

Нормалните стойности на a PTT са между 27,6 и 37,2 секунди, По-дълъг период може да се дължи на:

  • тромбоемболично заболяване
  • недостиг на фактори за коагулация (съсирване)
  • заболявания на черния дроб
  • хеморагична диатеза

и други.

Share Button