Бета2 микроглобулин

Цена: 25 лв.

Условия и изисквания: Пациентът трябва да даде кръв сутрин, преди 12 часа.

Материал за изследване: Венозна кръв

 

Бета2 микроглобулинът е белтък, който се намира във всички телесни течности. Съдържа се и в кръвта и в урината. Увеличените му стойности могат да бъдат сигнал както за доброкачествени, така и за злокачествени заболявания.

Доброкачествените заболявания, водещи до увеличаване на бета2 микроглобулин, включват: вирусни заболявания, ревматоиден артрит, саркоидоза, болест на Крон и други.

При отравяния с тежки метали и при лечение на възпаления нивото на бета2 микроглобулин също се увеличава.

Злокачествените заболявания, при които бета2 микроглобулин се използва като туморен маркер, включват: болест на Ходжкин, неходжкинов лимфом, мултиплен миелом, хронична лимфна левкоза, както и рак на стомаха, на бронхите, на млечната жлеза.

Нивото на бета2 микроглобулин е в съответствие с големината на туморното образувание. По това ниво се проследява и резултатът от лечението и може да се направи и прогноза.

Освен това нивото на бета2 микроглобулина се увеличава при някои пациенти на хемодиализа. То може да се увеличи и при пациенти с трансплантиран бъбрек, който организмът отхвърля.

Share Button