Време на съсирване

Цена: 3 лв.

Условия и изисквания: Няма.

Материал за изследване: Капилярна кръв

 

Изследването на времето, необходимо за осъществяване на кръвосъсирване, се извършва, когато пациентът има продължително кървене при рана, или когато трябва да се направи диагностика на заболявания, свързани с проблеми в кръвосъсирването. Това изследване помага и когато трябва да се определи дозата на антикоагуланти (противосъсирващи медикаменти) за пациента.

Времето на съсирване е показател за превръщането на фибриногена във фибрин.

Фибриногенът е важен фактор за кръвосъсирването. При повишаването на нивото му се увеличават кръвните съсиреци. Под въздействието на тромбина фибриногенът се превръща в неразтворимия белтък фибрин, който образува мрежата от тромбоцити, наричана съсирек.

По-дългото време на съсирване е показател за намаляване на фактори в организма, които помагат за кръвосъсирване, затова се налагат допълнителни изследвания.

Share Button