Гликиран хемоглобин

Цена: 13 лв.

Условия и изисквания: Пациентът може да даде кръв по всяко време през денонощието.

Материал за изследване: Венозна кръв

 

Този показател, който се отбелязва и чрез съкращението HbA1c, е важен както при диагностика, така и за контрол на състоянието на диабетно болните.

Препоръчителната честота на изследването е 3 или 4 пъти в годината, ако пациентът има диабет тип 1. Ако е с диабет тип 2, който се контролира добре, може да се изследва 2 пъти годишно.

Нормалните стойности на гликирания хемоглобин са от 4% до 5,7%. При достигане на 6,5% и при по-високи от тази стойност се установява захарен диабет. Стойностите на HbA1c между 5,7% и 6,5% показват, че пациентът е в преддиабетно състояние.

HbA1c показва какви са средните нива на кръвната захар за деня за периода от последните 3 месеца. Те се определят от продължителността на живота на еритроцитите. Ако нивото на кръвната захар е високо, хемоглобинът се гликира, или „озахарява“, в еритроцитите по неензимен път.

Ако пациентът страда от някои заболявания, това може да понижи или повиши нивото на кръвната захар и така да се получат недостоверни резултати.

Заболяванията, които понижават кръвнозахарното ниво, са анемии, загуба на кръв, прием на витамин С в големи дози. На понижаването на нивото на кръвната захар влияе и бременността.

Заболяванията, които могат да повишат кръвнозахарното ниво и да дадат недостоверно високи резултати при изследването, включват желязодефицитна анемия, уремия, бета таласемия, хипербилирубинемия. За повишаване на кръвнозахарното ниво способстват и редовен прием на аспирин и хроничният алкохолизъм.

 

Share Button