Глюкоза в диуреза

Условия и изисквания: Пациентът трябва да събере урината за последните 24 часа в чист, добре измит съд. Важно е първата урина за деня, в който започва събирането, да се изхвърли.

Материал за изследване: Урина, събирана през последните 24 часа

 

Получената от пациента урина се размесва добре преди изследването. За достоверни резултати е важно всички условия и изисквания да бъдат спазени стриктно.

Наличието на глюкоза в урината се нарича глюкозурия. А за прага на концентрацията на глюкоза, при преминаването на който настъпва глюкозурия, се използва терминът бъбречен праг.

Причините за повишаване на глюкозата над бъбречния праг включват следните фактори:

  • възрастта
  • бременност
  • заболявания като сърдечна недостатъчност и диабет
  • бъбречни заболявания
  • заболявания на централната нервна система, като тумори на мозъка, менингит, енцефалит

Понижаване на бъбречния праг се наблюдава при следните състояния и заболявания:

  • хипертериоидизъм, или повишена функция на щитовидната жлеза
  • бременност
  • усилени физически упражнения
  • фебрилни състояния

Това изследване е особено важно за болни с напреднал диабет, при които могат да се преценят глюкозните загуби в организма им.

Share Button