Диференциална кръвна картина

Условия и изисквания: Пациентът трябва да даде кръв сутрин, на гладно.

Материал за изследване: Венозна или капилярна кръв в епруветка или контейнер с антикоагулант.

 

Диференциалната кръвна картина представлява преброяване на левкоцитите – белите кръвни клетки. Това преброяване се е извършвало с помощта на микроскоп, а в съвременни условия се използва апарат с лазерна технология. Преброяват се групите левкоцити, които са пет.

При автоматичното преброяване се пропускат много заболявания, като алергии и левкози.

Освен преброяването трябва да се определи и какво е съотношението на клетките в проценти, каква степен на зрялост са достигнали и каква е морфологията им.

При заболявания левкоцитите се променят. Това се установява чрез диференциалната кръвна картина. Но нейният анализ е само част от всички изследвания и диагностиката, тъй като е тясно свързан с много от другите кръвни показатели.

Share Button