ЖСК

Цена: 6 лв.

Условия и изисквания: Пациентът трябва да даде кръв сутрин, на гладно.

Материал за изследване: Венозна кръв

 

ЖСК е съкращение от желязосвързващ капацитет. Той е свързан с протеина трансферин. След като се приеме заедно с храната, желязото се складира в ентероцитите като феритин. А когато е необходимо, то се отделя в кръвта и за транспортирането му роля играе трансферинът. Този протеин се произвежда от черния дроб. Всяка негова молекула има две места, определени за свързване с феритин. При нормално състояние около 1/3 от всички свързващи места са наситени с желязо, а останалите не са – те са резервни.

Свободният желязосвързващ капацитет е термин, означаващ допълнителното желязо, което би могло да се свърже със свободните места в молекулите на трансферина, заедно с  концентрацията на серумно желязо.

С изследването на ЖСК се установява какво количество трансферин е свободен за свързване с желязо.

Изследването на ЖСК се извършва за диагностициране на анемии и за оценка на състоянието при анемии, предимно при желязодефицитна анемия. Типичните симптоми на анемии са слабост, умора, задух, ускорен пулс, безсъние.

Освен за диагностика и оценка на анемии, като микрозомни, хипохромни, желязодефицитна анемия, таласемия, изследването се използва за установяване дали организмът е претоварен с желязо. При претоварване с желязо симптомите включват умора, отслабване, коремни болки, болки в ставите.

Share Button