Йонизиран калций

Цена: 6 лв.

Условия и изисквания: Пациентът трябва да даде кръв сутрин, на гладно.

Материал за изследване: Венозна кръв

 

Йонизираният калций е свободен, биологично активен. Той се намира извън клетките. Играе роля за минерализирането на костите, важен е за кръвосъсирването.

Ако нивото на йонизирания калций се намали, пациентът се оплаква от повишена нервно-мускулна възбудимост. И обратно, ако нивото на йонизирания калций се увеличи, нервно-мускулната възбудимост намалява. Съотношението им е обратно пропорционално.

Нивото на йонизирания калций може да е нормално, а нивото на общия калций да е повишено или понижено. Това е характерно при някои заболявания.

Ако при нормално ниво на йонизиран калций нивото на общия калций е високо, вероятно пациентът има хипералбуминемия, или това се дължи на прием на прекалено количество витамин D. Причината може да е и развитие на мултиплен миелом.

Ако при нормално ниво на йонизиран калций нивото на общия калций е понижено, вероятно се касае за чернодробно или за бъбречно заболяване.

В някои случаи при нормално ниво на общия калций има отклонения от нормалното ниво на йонизирания калций. Ако в такива случаи нивото на йонизирания калций е ниско, вероятно се касае за бъбречна недостатъчност, но такива резултати са характерни и след операции и при получаване на изгаряния, при кръвопреливания и при хемодиализа. Друга причина може да бъде хроничната или остра респираторна алкалоза, първичен хипопаратиреоидизъм и други.

Ако при нормално ниво на общия калций нивото на йонизирания калций е високо, вероятните причини включват злокачествени заболявания, първичен хиперпаратиреоидизъм, вторичен хипопаратиреоидизъм и други.

Share Button