Кетотела в урина

Цена: 2 лв.

Условия и изисквания: Пациентът трябва да даде урина на място в лабораторията.

Материал за изследване: Проба от прясна урина, тъй като кето телата са летливи.

 

При здрав организъм в урината няма кето тела. Кетотелата се получават вследствие на междинната обмяна на мазнините. Обикновено начинът за осигуряване на енергия за организма е чрез разграждане на въглехидрати. Ако човек не приема достатъчно въглехидрати, организмът започва да разгражда мазнините и така се отделят кетотела.

Ако в урината се установят такива тела, състоянието се нарича кетонурия.

Кетотелата се установяват в урина при заболявания, които включват:

  • остри заболявания, съпътствани от висока температура
  • диария
  • повръщане, например у бременни
  • хитертиреоидизъм
  • диабет

и други.

Кетотелата, наличието на които може да се установи в проба от урина, включват:

  • ецитоцетна киселина
  • ацетон
  • β-оксимаслена киселина.
Share Button