Креатинин киназа

Цена: 5 лв.

Условия и изисквания: Пациентът трябва да даде кръв сутрин, на гладно.

Материал за изследване: Венозна кръв

 

Ензимът креатинин киназа се състои от две вериги, обозначавани с М и В. Комбинациите, които се получават, са три: ММ, МВ, ВВ. В кръвта се съдържа предимно комбинацията ММ.

При здрави хора нивото на ензима е ниско. Когато започне разрушаване на клетки, то се увеличава. Изследването е необходимо при пациенти със съмнения за разграждане на мускулни тъкани.

При травми, при интоксикации, както и при инфаркт на миокарда също се налага изследване на креатинин киназа. При остър миокарден инфаркт нивото на ензима се повишава от 3 до 6 часа след инфаркта, а след 24 часа той достига максимално ниво на концентрация. След това започва понижаване. Това се взема предвид при изследването.

Share Button