Креатинин

Цена: 4 лв.

Условия и изисквания: Пациентът трябва да даде кръв сутрин, на гладно

Материал за изследване: Венозна или капилярна кръв

 

Изследването на креатинина се налага за целите на диагностициране на бъбречни заболявания – както остри, така и хронични. Освен това чрез него се проследява ефектът от лечението на бъбречни заболявания.

Креатининът е отпадъчен продукт от метаболизма на мускулите. Той се извежда от кръвта най-вече чрез бъбреците. При нарушена бъбречна функция в кръвта се установява повишена концентрация на креатинин.

Бъбречни заболявания, които водят до увеличаване на нивото на креатинин в кръвта, включват хронична бъбречна недостатъчност, камъни в бъбреците, гломерулонефрити. Диабетът с усложнения също причинява увеличаване на креатинина. Друго заболяване, често  отразяващо се на нивото на креатинина и водещо до неговото увеличаване, е сърдечната недостатъчност.

При прекалена консумация на месо, при дехидратиране, при увреждане на мускулите, при физическо натоварване, както и при приемане на някои медикаменти, креатининът също се увеличава.

Понижаването на нивото на креатинина не е опасно. То често се дължи на намаляване на мускулната маса.

Share Button