Кръвна група и Rh фактор

Цена: 20 лв.

Условия и изисквания: Няма специални условия и изисквания.

Материал за изследване: Венозна или капилярна кръв

 

Изследване на кръвна група е важно при бременните, тъй като при спешни случаи може да се наложи преливане на кръв. На хора, които искат да дарят кръв, също трябва да се направи изследване на кръвната група, както и изследване на резус фактора. Още една група случаи, при които се извършва това изследване, е ако се налага установяване дали даден човек има или няма кръвна роднинска връзка с друг човек.

В кръвта могат да се съдържат антигени – А, В, А и В, а може и да няма антигени. Кръвните групи са следните: А, В, АВ и 0. Пациент с наличие на антиген А е от кръвна група А. Пациент с наличие на антиген В е от кръвна група В. Ако пациентът има и двата антигена, той е от кръвна група АВ, а ако няма антигени А и В, е от кръвна група 0.

При бременните се извършва и изследване на резус фактор. Това е антиген, който може да е положителен или отрицателен. Ако бременната е с отрицателен резус фактор, а бебето се окаже с положителен резус фактор, през бременността у майката могат да се образуват антитела, които атакуват и разрушават червените кръвни клетки на бебето. Изследването на резус фактора се извършва в началото на бременността. В организма на бременната се вливат имуноглобулини, които предотвратяват риска за червените кръвни клетки на бебето.

Преди операции и трансплантации също се налага изследване на резус фактор.

Share Button