Лактат дехидрогеназа

Цена: 5 лв.

Условия и изисквания: Пациентът трябва да даде кръв сутрин, на гладно.

Материал за изследване: Венозна кръв

 

Лактат дехидрогеназата е вътрешноклетъчен ензим. Той отговаря за производството на енергия в клетките. Този ензим е в най-концентрирана фирма в сърцето, в мускулите, в черния дроб, в бъбреците и в белите дробове. Затова вариантите на този ензим са пет.

Съдържанието на лактат дехидрогеназа в кръвта е много малко, тъй като този ензим се отделя в нея само при смърт на клетки или при увреждането им.

Изследването е важно за установяване на увреждането на тъкани в организма. Но за да се установи причината за такова увреждане, трябва да се извършат и други изследвания.

Изследването на нивото на лактат дехидрогеназа в течностите, които се натрупват в тялото при възпаление, при нараняване или при инфекция, дава възможност за определяне на причините за увеличеното ниво на този ензим.

 

След като се открие проблемът, предизвикал увеличеното ниво, лактат дехидрогеназата може да се изследва периодично, за да се проследи състоянието на пациента.

При поражения поради мускулни травми или наранявания изследването на лактат дехидрогеназата се изследва, за да се проследи състоянието на пациента.

Изследването на този ензим се използва като подпомагащо за установяване на хемолитична анемия.

Share Button