Литий

Цена: 21 лв.

Условия и изисквания: Няма специални условия и изисквания. Препоръчва се изследването да се извърши 12 часа след последния прием на литий.

 

Материал за изследване: Венозна кръв

 

Литият е алкален метал. Обикновено той не се съдържа в организма. Използва се при лечение на заболявания като маниакална депресия, под формата на литиев карбонат. Предписва се за приемане и от пациенти с депресия, които не се повлияват добре от други медикаменти. За да се усети подобрение, медикаментът с литий трябва да се приема няколко седмици.

При приемане на литий перорално той се абсорбира напълно от организма за период от 6 до 8 часа. Разпределя се в общите водни пространства в организма. Почти цялото количество литий се отделя с урината. Затова при пациенти с бъбречни заболявания в организма се установява повишено ниво на литий, тъй като извеждането му чрез урината е намалено.

Важно е нивото на лития в организма да се контролира чрез лабораторни изследвания, за да се коригира дозата на медикамента. Ако дозата е по-ниска от необходимата, няма да се достигне ефект от лечението, а при по-висока от необходимата доза могат да възникнат проблеми, породени от литиева токсичност, като проблеми с говора, сънливост, световъртеж, гадене, повръщане.

Ако лечението с литий е продължително, трябва да се провеждат и други изследвания: на Т4, TSH, креатинин, серумна урея, серумен натрий.

Share Button