Морфология на еритроцитите

Цена: 5 лв.

Условия и изисквания: Пациентът трябва да даде кръв сутрин, на гладно.

Материал за изследване: Венозна или капилярна кръв.

 

Морфологията на червените кръвни клетки, наречени еритроцити, включва следните показатели: какъв размер и каква форма имат, как са оцветени, както и включванията им.

Тези показатели се определят при анализ на кръвна натривка, която е оцветена, под микроскоп.

Изследването на морфологията на еритроцитите се налага най-често при анемии. Кръвта за изследване се поставя в епруветка, в която има антиоксидант – EDTA, за да не се получи окисляване.

Когато еритроцитите са с нормални показатели, се използват следните термини:

  • нормоцитозата означава, че размерът на еритроцитите е нормален
  • нормохромията означава, че оцветяването на еритроцитите е нормално – оцветяването им е свързано с хемоглобина, а нормалните по цвят еритроцити съдържат достатъчно количество хемоглобин.
Share Button