Натрий

Условия и изисквания: Пациентът трябва да даде кръв на гладно, ако освен изследването на натрий ще се изследват и други кръвни показатели. Ако се изследва само натрий, пробата може да бъде взета и след храна.

Материал за изследване: Венозна кръв

 

Натрият отговаря за поддържането на водно-електролитния баланс в организма, както и на алкално-киселинния баланс. Той е важен и за нервната система, за скелета и мускулите. Набавя се чрез храната. Когато се появи излишък, той се отделя чрез бъбреците.

Когато при изследване на натрий се установи дефицит или излишък, това може да се дължи на проблеми в бъбреците, на дехидратиране или на друг здравословен проблем.

Излишъкът на натрий в организма се проявява чрез симптоми като: силна жажда, проблеми с уринирането, повръщане, диария.

Дефицитът на натрий се проявява чрез следните симптоми: умора, потрепване на мускулите, слабост.

Изследването на натрия в кръвния серум се извършва заедно с изследване на още няколко елемента. Това изследване се нарича електролитен панел. В него се изследват и калий, магнезий, хлор, фосфор и още някои други показатели.

Чрез изследването на натрия се преценява какъв е водно-електролитният баланс в организма, както и алкално-киселинният баланс.

Изследването се извършва и при:

  • дехидратация
  • тежка диария
  • бъбречна недостатъчност
  • сърдечна недостатъчност
  • хипотиреоидизъм
  • чернодробна цироза

и други заболявания.

Share Button