Общ белтък

Цена: 4 лв.

Условия и изисквания: Пациентът трябва да даде кръв сутрин, на гладно.

Материал за изследване: Венозна или капилярна кръв

Общият белтък включва множество отделни видове белтъци, които са над 100 на брой. В състава на общия серумен белтък не влизат белтъците на кръвните клетки, хемоглобинът и фибриногенът.

Изследването на общия белтък е важно за диагностициране на множество заболявания, както и за проследяване на ефекта от лечението им. Такива заболявания са чернодробните, бъбречните, метаболитните, хранителните разстройства, заболяванията на костния мозък, цьолакия, автоимунните заболявания като хипертиреоидизъм, злокачествените заболявания.

Общият белтък се изследва и при дехидратация, тежко повръщане, диария, диабетна кетоацидоза и други.

При изследването се установява общото количество на белтъците, циркулиращи в кръвта. С него се определя и хранителният статус на пациента, например ако има съмнения за недохранване.

У пациентите, страдащи от чернодробни или бъбречни заболявания, концентрацията на белтъци в плазмата се мени често. Затова изследването дава възможност за преценка на състоянието им. За по-голяма точност е необходимо провеждане и на други изследвания, като албумин, фибриноген, чернодробни ензими, изследване на урина.

 

Share Button