Протромбиново време INR   

Цена: 5 лв.

Условия и изисквания: Пациентът трябва да даде кръв сутрин, на гладно. В деня преди изследването пациентът не трябва да е консумирал храни богати на витамин К.

Материал за изследване: Венозна кръв

 

Изследването на протромбиновото време дава възможност за преценка на това, как се осъществява кръвосъсирването в организма на пациента. То се извършва въз основа на международното нормализирано отношение – INR. Измерват се секундите за съсирването на кръвната проба след като към нея се добавят необходимите реактиви.

Освен протромбиновото време трябва да се извърши и изследване на активираното парциално тромбопластиново време – aPTT. Така се прави по-точна преценка на количеството на протеини, важни за кръвосъсирването, както и за тяхното функциониране.

Протромбинът, който е основният протеин при кръвосъсирването, се произвежда от черния дроб. Самото кръвосъсирване представлява поредица от химични реакции, чрез които се активират факторите за съсирването.

Нивото на протеините, които са фактори за кръвосъсирването, определя следната зависимост. При ниско ниво на тези протеини кървенето продължава и съсирването е затруднено, а при прекалено високо ниво съсирването е ускорено.

Освен за проследяване на резултата от лечението при антикоагулантна терапия протромбиновото време се изследва и при следните случаи:

  • ако пациентът има кървене без видими причини – от носа, венците и др.
  • ако кожата лесно посинява, дори при лек удар
  • при кръв в урината
  • при обилна менструация у жените
  • за преценка на чернодробната функция
  • при хемофилия
  • при злокачествени заболявания като левкемия

и други.

Освен храните с високо съдържание на витамин К на резултатите могат да повлияят и медикаменти, като аспирин, витамин С, хепарин и някои други.

Share Button