Ретикулоцити

Цена: 6 лв.

Условия и изисквания: Пациентът трябва да даде кръв сутрин, на гладно.

Материал за изследване: Венозна или капилярна кръв

 

Ретикулоцитите представляват млади еритроцити, които се образуват в костния мозък. Броят им може да се определи или чрез броене на микроскопски препарат, при което е необходимо специално оцветяване, или машинно, с апарат. Апаратите, с които се извършва броенето, са апарати за броене на кръвни клетки. Машинното броене дава по-точни резултати.

Броят на ретикулоцитите и степента им на зрялост дава информация за възстановителната способност на костния мозък по отношение на еритроцитите.

 

При увеличен брой на ретикулоцитите състоянието се нарича ретикулоцитоза. Увеличените стойности помагат при лечението на анемии.

При намаление в броя на тези клетки състоянието се нарича ретикулоцитопения. Наблюдава се при анемии и означава, че способността на костния мозък за възстановяване на еритроцити е ниска.

Share Button