Рубеола

Цена: 22 лв.

Условия и изисквания: Няма специални условия и изисквания.

Материал за изследване: Венозна или капилярна кръв; при бременни амниотична течност от околоплодния сак

 

Рубеола е инфекциозно заболяване, което се среща предимно в детска възраст. Децата оздравяват напълно. При бременните съществува риск от увреждане на плода.

При заболяване най-характерният симптом е увеличаването на лимфните възли – периферните и тилните, а често и лимфните възли в ямката на мишницата, зад ухото и по продължението на мускула стерноклеидомастоидеус.

След появяването на първите симптоми се наблюдава и обрив, който се задържа между 2 и 4 дни. Обривът се появява зад ушите, по лицето и постепенно се обриват и областите надолу по тялото и крайниците.

Изследванията за рубеола помагат за поставяне на диагнозата. При тях се откриват специфични антитела и вирусна изолация.

При пациенти с рубеола се установяват намалени левкоцити и увеличени лимфоцити. Понякога се повишават и нивата на чернодробните ензими, черният дроб е увеличен, а тромбоцитите са с намалено ниво.

Изследването на специфичните антитела – IgM и IgG, се извършва чрез метода ELISA и чрез реакция пасивна латекс-аглутинация. Антителата IgM се установяват до седмица след заразяването. Антителата IgG се изследват с две последователно взети проби, като втората проба се взема 10-12 дни след първата. Ако инфекцията е остра, антителата във втората проба имат по-висока стойност от антителата от първата проба.

Share Button