Седимент на урина

Цена: 4 лв.

Условия и изисквания: Трябва да се даде проба от първата сутрешна урина, средна струя, след внимателно измиване.

Материал за изследване: Сутрешна урина, средна струя, в сух контейнер.

 

Изследването на капки от урина под микроскоп за съдържанието на уринен седимент дава възможност да се открият различни клетки, бактерии, гъбички или кристали в урината. Уринната течност се отделя след филтрирането на кръвта от бъбреците и с нея се отделя не само излишната вода, но и редица отпадни продукти.

В седимента на урината може да бъде установено наличието на еритроцити, левкоцити, епителни клетки от стените на пикочните пътища, цилиндри – които представляват цилиндрични натрупвания на белтъци.

Симптомите, които налагат изследване на уринен седимент, включват променен цвят урината, наличие на кръв, твърди и парцалообразни частици в нея, изпитване на парене и болки при уриниране.

С това изследване се помага при диагностиката на инфекции в пикочните пътища, бъбречни заболявания, алергични реакции, ракови образувания. За окончателно диагностициране са необходими и други изследвания.

Share Button