СУЕ

Цена: 2 лв.

Условия и изисквания: Пациентът трябва да даде кръв сутрин, на гладно.

Материал за изследване: Венозна или капилярна кръв

 

Това е съкращение от „скорост на утаяване на еритроцитите“. Скоростта на утаяване зависи от съотношението на еритроцитите и левкоцитите, плазмените белтъци и електролитния баланс. Тя се влияе и от начина на хранене.

Стойностите, измерени при изследването на СУЕ, показват каква е концентрацията на белтъка фибриноген. Той е много важен за кръвосъсирването.

Ускоряването на скоростта на утаяване при еритроцитите се получава вследствие на анемии, възпаления, тумори, както и при много други състояния, включително при бременност и по време на менструация.

Изследването на СУЕ най-често се назначава, когато трябва да се проследи ефектът от лечението при възпалителни процеси или при неопластика – туморно заболяване.

Share Button