Таласемия и хемоглобинози

Цена: 25 лв.

Условия и изисквания: Пациентът трябва да даде кръв сутрин, на гладно.

Материал за изследване: Венозна кръв.

 

Таласемията включва група от наследствени анемии. Причината за тях е липсата на една или повече вериги на глобина в молекулата на хемоглобина или недостатъчен синтез на тези вериги. Общият брой на веригите, наричани полипептидни вериги, е 4. Те се обозначават с гръцките букви α, β, γ и δ; с тези букви се обозначават и видовете таласемия.

В България най-разпространена е вторият вид таласемия-  β-таласемия. Някои от пациентите, които я имат, са носители, не боледуват, но предават тази аномалия на следващото поколение.

 

Хемоглобинозите са другият вид анемия, които също се дължат на нарушения в синтеза на глобинови вериги.

 

При анемиите количеството хемоглобин в единица от обем кръв е ниско. Това е най-честият проблем в хематологията.

Share Button