Триглицериди

Цена: 4 лв.

Условия и изисквания: Пациентът трябва да даде кръв сутрин, на гладно, най-малко 9 часа след последния прием на храна и вода. Ако ще се изследват само общият холестерол и HDL холестеролът, вземането на кръвна проба може и да не се извърши на гладно.

Материал за изследване: Венозна кръв

Триглицеридите са липиди, или мазнини, които се съдържат в кръвта и служат за резерв при натрупване в мастните клетки. Нивото им се повишава при прием на калорична храна и създава риск от запушване на артерии, атеросклероза, инфаркти и инсулти.  Изследването на нивото на триглицеридите се извършва като част от липидния профил, т.е. холестеролните изследвания.

Изследванията на триглицериди и на липиден профил се налагат при необходимост от проверка на нивата на липидите и дали има нарушения в тези нива. При нива, различни от нормалните стойности, се създават рискове за сърдечно-съдови и други заболявания.

Лекарят ви може да ви изпрати на изследвания на триглицериди основно по следните причини:

  • за профилактично изследване
  • за преценяване на риска от сърдечно-съдови заболявания
  • за проверка на ефекта, постигнат с терапия с лекарства за повлияване върху стойностите на холестерола и триглицеридите.
Share Button