Тромбоцити

Цена: 3 лв.

Условия и изисквания: Пациентът трябва да даде кръв сутрин, на гладно.

Материал за изследване: Венозна или капилярна кръв

 

Другото название, под което са известни тромбоцитите, е кръвни плочици. Те са най-малките оформени елементи, които кръвта съдържа, между 2 и 3 микрометъра. Тромбоцитите са безцветни. Основната функция, която изпълняват в организма, е свързана с кръвосъсирването.

Когато броят на тромбоцитите е под нормалния, състоянието се нарича тромбоцитопения. Тя може да бъде първична или вторична. Вторичната се появява вследствие на инфекциозни заболявания, отравяния с медикаменти или химикали и други.

Повишеният брой тромбоцити се нарича тромбоцитоза. Тя също е два вида – първична и вторична. Първичната тромбоцитоза се развива вследствие на увреждания на стволови клетки, а вторичната се наблюдава при хронични възпаления, карциноми, у пациенти с отстранен далак и други.

Share Button