ANA профил

Цена: 75 лв.

Условия и изисквания: Пациентът трябва да даде кръв сутрин, на гладно.

Материал за изследване: Венозна кръв

 

ANA-профилът е пакет от изследвания, който се извършва при пациенти с установен положителен резултат от ANA скрининга. Целта на профилните изследвания е да се уточнят антителата.

ANA се наблюдават при автоимунни ревматични заболявания. При такива заболявания нивото на антителата, насочени срещу ядрените антигени, както и срещу клетъчната цитоплазма, е повишено. За да се установи какво е ревматичното заболяване, трябва да се разграничат антителата в групата ANA.

Групата ANA се състои от две основни категории антитела:

 • насочени срещу ДНК и хистони
 • насочени срещу неразтворими ядрени антигени.

При ANA профила се диференцират 16 антитела:

 • анти-U1nRNP – установяват се при синдром на Шарп, който засяга съединителната тъкан
 • анти-Sm – установяват се при системен лупус еритематодес
 • анти-SS-A (Ro) – установяват се при синдром на Сьогрен и при лупус; тъй като могат да преминат през плацентата и да предизвикат вроден лупус у новороденото, се изследват при бременни
 • анти-SS-B (La) – наличието им се установява при синдром на Сьогрен
 • анти-Ro52 – също са характерни за синдром на Сьогрен
 • анти-Scl-70 – този вид се установява при склеродермия (прогресивна системна склероза)
 • анти-PM-Scl – този вид се установява при синдром на припокриване между склеродермия и полимиозит или дерматомиозит
 • Jo-1 – тези антитела са маркер за наличие на дерматомиозит/полимиозит и са сигнал за по-тежка форма на това заболяване
 • анти-CENP В – тези антитела са маркер за CREST синдром, който е подтип на склеродермия, а могат да се установят и у пациент, който има първична билиарна цироза
 • PCNA – установяват се у малък процент от пациентите със системен лупус еритематодес
 • антитела срещу двойноверижна ДНК – тези антитела са много специфични за системен лупус еритематодес, а в малък процент от случаите могат да бъдат свързани с наличие на лупус, който е индуциран от лекарства, както и с ревматоиден артрит и склеродермия
 • антинуклеозомни – установяват се у пациенти със системен лупус еритематодес преди да се появи наличие на антитела срещу двойноверижна ДНК
 • антихистонни – тези антитела се установяват у почти всички пациенти с лупус еритематодес, индуциран от лекарства
 • антитела срещу рибозомните Р-протеини – те са маркер за невролупус
 • антимитохондриални AMA M2 антитела – установяват се при синдром на Сьогрен, при системна склероза, при припокриване между първична билиарна цироза и автоимунен хепатит
 • анти-DFS70 – тези антитела са маркери за патологични състояния, като атопичен дерматит, рак на простатата и други.
Share Button