anti-HbsAg

Цена: 20 лв.

Условия и изисквания: Няма специални условия и изисквания.

Материал за изследване: Венозна кръв

 

При заразяване с хепатит В се образуват антитела, които се обозначават с anti-HBs Ig. След заразяване, което се извършва чрез телесни течности, следва инкубационен период, който трае между 60 и 90 дни. След него се развива инфекция, а след около 12 седмици заболяването отминава. Тогава в кръвта се появяват антителата anti-HBs антитела. Те могат да се установят в кръвния серум най-рано 4 месеца след началото на заболяването. Установяват се в преобладаващата част от излекуваните пациенти – у около 90%. Освен признак за излекуване антителата са и свидетелство за придобит от пациента имунитет.

Изследването на антителата аnti-HbsAg се извършва при пациенти с направена противохепатитна ваксина, за да се провери дали имунизацията е успешна. Ако резултатът е отрицателен, ваксинацията трябва да се извърши отново. Ако е положителен, имунизацията е успешна.

Освен това изследването се извършва и при пациенти с прекаран хепатит В, за да се провери дали са излекувани. При заболяването може да се стигне до изостряне или до хроничност, затова ако пациентът продължава да има симптоми на хепатит В, като температура, жълтеница, отпадналост, повръщане, е наложително да се извърши това изследване.

Share Button