anti Tg (TAT)

Цена: 15 лв.

Условия и изисквания: Пациентът трябва да даде кръв сутрин, на гладно.

Материал за изследване: Венозна кръв

 

Това е изследване за антитела срещу тиреоглобулина. Тиреоглобулинът е белтък, който играе основна роля за синтезирането и отделянето на щитовидните хормони. Антителата са белтъци, които се произвеждат от имунната система. Те действат срещу собствените структури и затова заболяванията, които се характеризират с отделяне на антитела, се наричат автоимунни. Тиреоголобулиновите антитела атакуват тиреоглобулина.

Това е едно от основните изследвания за тиреоидит на Хашимото, който е най-честото заболяване от този тип. С изследването на anti Tg се установява и наличие на други автоимунни тиреоидити.

Едновременното изследване на anti Tg и anti TPO дава възможност за по-точна диагноза и проследяване на автоимунните заболявания. Но отрицателните резултати за наличие на тези антитела не изключват възможността за автоимунно заболяване.

Share Button